พิษณุโลก - ครูในจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกนโควิด-19 หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จัดสรรมาให้ 400 คนเป็นกลุ่มแรก พร้อมขอจัดสรรให้ครูเพิ่มมากขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
     ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่จังหวัดจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามวัคซีน นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 80 คน ที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนในชุดแรกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งจังหวัดพิษณุโลกที่มีกว่า 10,000 คน


ครูพิษณุโลกขอจัดสรรวัคซีนเพิ่ม สำหรับในส่วนที่เหลือจะฉีดในวันที่ 23 มิถุนายน เพิ่มเติมอีก ได้แก่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ครูสังกัดอาชีวะ และครู กศน. วันที่ 24 มิถุนายน จำนวน 80 ราย เป็นครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน และวันที่ 28 มิถุนายน จำนวน 131 ราย เป็นบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ครูพิษณุโลกขอจัดสรรวัคซีนเพิ่ม

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสรรวัคซีนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 400 คน จากจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดทั้งจังหวัด 9,500 คน ในชุดแรก 400 คน ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ทั้ง 3 เขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กศน. สำนักงานการศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 กระจายทั่วทั้งจังหวัด โดยให้ส่งรายชื่อตามโควต้ามายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ครูพิษณุโลกขอจัดสรรวัคซีนเพิ่ม

ด้านนายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ นายกสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 บอกว่า ในนามนายกสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอนครไทย ได้คุยกับบุคลากรครู อยากให้ฉีดทั้งโรงเรียน เพราะมีอัตราเสี่ยงที่ได้สัมผัสกับนักเรียน บางโรงเรียนมีเด็กจำนวนมาก ถ้าติดขึ้นมาก็เสี่ยงมาก วันนี้ก็ขอขอบคุณทางสำนักงานศึกษา ที่จัดสรรวัคซีนจากจังหวัดพิษณุโลก มาให้กับครูในเขต 2 และเขต 3 ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากร


ครูพิษณุโลกขอจัดสรรวัคซีนเพิ่มทั้งนี้ เสียงจากครูส่วนใหญ่ อยากให้จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับครูให้มากขึ้น เพราะเป็นอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเด็กนักเรียน บรรยากาศในภาพรวมเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พบผู้ป่วยฉุกเฉินใดๆ หลังเข้ารับวัคซีน โดยทางจังหวัดพิษณุโลก ได้เร่งขับเคลื่อนการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ให้ครอบคลุมมากที่สุด อย่างน้อย 70% ของประชากรของจังหวัดพิษณุโลก

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด