สงขลา - ทหารย้ายผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์โรงงานสงขลาแคนนิ่งออกจากโรงพยาบาลสทิงพระเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามที่บริษัทฯจัดหาและพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

22 มิถุนายน 2564 นี่เป็นภาพที่โรงพยาบาลสทิงพระ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ทหารจำนวน 5 คันๆละ 20คน เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด19 จำนวน 105 ราย จากกลุ่มคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุกจนพบว่ามีพนักงานติดเชื้อโควิด19

ทหารย้ายผู้ป่วยคลัสเตอร์โรงงาน จากสทิงพระเข้าโรงพยาบาลสนาม

ทหารย้ายผู้ป่วยคลัสเตอร์โรงงาน จากสทิงพระเข้าโรงพยาบาลสนาม

โดยการเคลื่อนย้ายครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดตั้งแต่การเดินทางออกจากโรงพยาบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อนำผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้ารับการรักษาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ โดยที่ทางบริษัทสงขลาแคนนิ่งฯได้มีการประสานการจัดหาสถานที่ในการดูแลพนักงานของบริษัท พร้อมด้วยบุคลาการทางการแพทย์เพื่อควบคุมสถานการณ์ ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้โรงพยาบาลสทิงพระได้รองรับงานให้บริการของประชาชนได้อย่างมีศักยภาพต่อไป

ทหารย้ายผู้ป่วยคลัสเตอร์โรงงาน จากสทิงพระเข้าโรงพยาบาลสนาม

ทหารย้ายผู้ป่วยคลัสเตอร์โรงงาน จากสทิงพระเข้าโรงพยาบาลสนาม

อย่างไรก็ตาม รายงานงานระบุว่าสำหรับสถานที่ในการดูแลผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทสงขลาแคนนิ่งฯได้มีการประสานโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลาเพื่อปรับให้เป็นเหมือนโรงพยาบาลสนามที่บริษัทฯพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกลุ่มคลัสเตอร์สงขลาแคนนิ่ง

ทหารย้ายผู้ป่วยคลัสเตอร์โรงงาน จากสทิงพระเข้าโรงพยาบาลสนาม