ศาลเลื่อนนัดพร้อม คดีปักหมุดราษฎร ม็อบ 3 นิ้ว 22 คนเป็นวันที่ 23 ก.ค. ไม่เพิกถอนประกัน "สมยศ-ณัฐชนน" แต่เพิ่มเงื่อนไขห้ามชุมนุมฯ .

22 มิ.ย. 64 จากกรณีที่ศาลอาญา ถนนรัชดาฯ มีการนัดพร้อมเพื่อเตรียมกระบวนการพิจารณาในคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา เป็นโจทก์ฟ้องแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎร รวม 22 คน อาทิ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ และนายอานนท์ นำภา ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ มาตรา 116 รวมทั้งความผิดอื่นๆ กรณีชุมนุมปักหมุดราษฎรวันที่ 19-20 กันยายน 2563 

ศาลเลื่อนนัดพร้อมคดีปักหมุดราษฎรเป็น 23 ก.ค.


นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนระบุว่า ในวันนี้เนื่องจากจำเลยรวมทั้งทนายความบางคนติดคดีที่ศาลอื่น จึงมีการเลื่อนคดีนัดพร้อม ซึ่งศาลอนุญาตให้นัดพร้อมอีกครั้งในวันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. โดยในวันดังกล่าวเป็นการนัดพร้อมเพื่อดูว่าจะมีการนัดสืบพยานอีกครั้งวันไหน และจะใช้วันนัดสืบพยานที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่ 

ศาลเลื่อนนัดพร้อมคดีปักหมุดราษฎรเป็น 23 ก.ค.


ซึ่งในวันนี้ยังไม่ได้มีการเริ่มสืบพยาน และครั้งหน้าก็ยังคงเป็นการนัดพร้อมอยู่ จึงไม่ได้มีการสืบพยานเช่นเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนในการพิจารณาคดีในวันนี้มีเรื่องต้องพิจารณาทั้งหมด 3 เรื่อง คือกรณีการเพิกถอนขอประกันตัว นายณัฐชนน ไพโรจน์ จากกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม กรณีขอเพิกถอนการประกันตัว นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และกรณีคดีหลักที่เป็นการนัดพร้อมจากการชุมนุม 19 ก.ย. 63 

ศาลเลื่อนนัดพร้อมคดีปักหมุดราษฎรเป็น 23 ก.ค.


ทั้งนี้ กรณีการเพิกถอนขอประกันตัว นายณัฐชนน ทนายความเผยว่า ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้มายื่นคำร้องขอให้งดการไต่สวน เนื่องจากคดีก่อนหน้านี้ที่คดีของ นายชินวัฒน์ จันทร์กระจ่าง มีมูลเหตุเดียวกัน และศาลมีคำสั่งไม่เพิกถอนการประกันตัว แต่ให้เพิ่มเงื่อนไขเข้าไป เมื่อเป็นเหตุเดียวกันเจ้าหน้าที่จึงมายื่นคำร้องว่าขอให้งดการไต่สวนและให้เพิ่มเงื่อนไข ศาลจึงไม่ได้มีการเพิกถอนการประกันตัวและมีการเพิ่มเงื่อนไขว่าห้ามเข้าร่วมการชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 

ศาลเลื่อนนัดพร้อมคดีปักหมุดราษฎรเป็น 23 ก.ค.


ส่วนกรณีของนายสมยศนั้น เดิมพนักงานสอบสวนของ สน.ชนะสงคราม มายื่นคำร้องขอเพิกถอนการประกันตัวนายสมยศ โดยอ้างว่าได้กระทำผิดเงื่อนไขของศาล คือกระทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านไปหลายประเด็น และได้ทำการไต่สวน ซึ่งศาลเห็นว่ากิจกรรมที่ทำไม่ได้มีลักษณะที่น่าจะทำให้สถาบันฯ เสื่อมเสีย จึงไม่เพิกถอนการประกันตัวแต่ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มคือห้ามชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

ศาลเลื่อนนัดพร้อมคดีปักหมุดราษฎรเป็น 23 ก.ค.

ศาลเลื่อนนัดพร้อมคดีปักหมุดราษฎรเป็น 23 ก.ค.