โคราชมั่นใจได้วัคซีนซิโนฟาร์มครบ 1 แสนโดส รู้ผลในสัปดาห์นี้ ขณะที่สภาอุตสาหกรรมโคราช ยันไม่ได้ถูกเท แต่เป็นการตีกลับให้แจ้งเงินบริจาคเพิ่ม 10% เพื่อบริจาคให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำไปบริหารจัดการในส่วนนี้

21 มิถุนายน 2564 นายสมเกียรติ์ ตันตระกูลดิลก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในส่วนของการสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มนั้น ทาง อบจ.นครราชสีมา ได้รับการประสานงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการสั่งจองวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทางนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ก็ได้เรียกประชุมสภา อบจ.ไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบประมาณให้ในการสั่งจองวัคซีนครั้งนี้ จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส 

โคราชมั่นใจได้วัคซีนซิโนฟาร์มครบ 1แสนโดสโดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาขณะนั้น ได้ลงนามในหนังสือสั่งจองส่งไปถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ในการสั่งจองวัคซีนไปแล้ว หลังจากนั้นทางจังหวัดฯ ก็ได้สอบถามไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าจะได้รับวัคซีนตามที่สั่งจองไว้ครบทั้ง 100,000 โดสแน่นอน โดยจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้ว่าจะได้เมื่อไหร่ 

ดังนั้นขณะนี้ทาง อบจ.นครราชสีมา ก็ได้มีการวางแผนไว้แล้วว่า เมื่อได้วัคซีนมาครบแล้ว ก็จะได้ทำการส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อที่จะกระจายฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ฟรีต่อไป


โคราชมั่นใจได้วัคซีนซิโนฟาร์มครบ 1แสนโดส

โคราชมั่นใจได้วัคซีนซิโนฟาร์มครบ 1แสนโดส