พิษณุโลก- เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก คิกออฟ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ที่กำลังระบาดในโค-กระบือ ในช่วงนี้ เผยได้รับออเดอร์ 4,400 โดส และเริ่มฉีดให้ในวันนี้วันแรก

"คิกออฟ"ฉีดวัคซีนลัมปี สกิน"

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดโรคลัมปี สกิน  ลุกลามไปหลายจังหวัดในประเทศไทย ส่งให้ทางกรมปศุสัตว์จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน กระจายไปตามจังหวัดต่างที่เกิดโรค โดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับวัคซีนป้องกันจำนวน 4,400 โดสแล้ว และทำให้ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นำโดยสัตวแพทย์หญิงธมลวรรณ ศรีบรรเทา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้ออกพื้นที่ไปฉีดวัคซีนให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ อำเภอวังทอง จำนวน 10 ตำบล แล้ววันนี้เป็นวันแรก โดยเฉพาะที่คอกกระบือ ของนายฉวี จันหีบ อายุ 70 ปี เกษตรกรเลี้ยงกระบือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่เลี้ยงกระบือไว้ 30 ตัว เพื่อให้กระบือที่เลี้ยงไว้มีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคลัมปี สกินได้

"คิกออฟ"ฉีดวัคซีนลัมปี สกิน"

สัตวแพทย์หญิงธมลวรรณ ศรีบรรเทา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่เชื้อลัมปี สกินใน จังหวัดพิษณุโลก พบการแพร่เชื้อแล้วในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย อำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอบางระกำ และอำเภอเมือง ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดได้รับวัคซีนมา 4,400 โดส ได้เริ่มฉีดในพื้นที่เป้าหมายของอำเภอวังทอง จำนวน 10 ตำบล ที่ยังไม่เกิดโรค ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าวได้ 

"คิกออฟ"ฉีดวัคซีนลัมปี สกิน"

ส่วนโค-กระบือ ที่มีการพบเชื้อต้องรักษาอารักษาตามอาการไป โดยทางเจ้าหน้าที่จะเริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้โค-กระบือ ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 โดยหากโค-กระบือ ตัวใดได้รับวัคซีนก็จะตีตราไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว และถ้าหากได้รับวัคซีนมาอีก จะเพิ่มพื้นที่ในการฉีดวัคซีนตามอำเภออื่นต่อไป

"คิกออฟ"ฉีดวัคซีนลัมปี สกิน"