กำแพงเพชร - นายอบต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นำสิ่งของจำเป็น และน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไปวางไว้หน้าบ้านให้กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงที่กักตัวกว่า 60 คน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 11 คน พร้อมขอความร่วมมืองดออกจากบ้านหลัง 21.00 น.และงดเลี้ยงสังสรรค์

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสม กลัดอยู่ นายกอบต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยพนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในตำบล นำสิ่งของใช้จำเป็น น้ำดื่ม อาหารแห้ง ตระเวนมอบให้กับประชาชนตามบ้านเรือนซึ่งเป็นผู้เสี่ยงสัมผัสสูง โดยจะนำสิ่งของไปให้บริเวณหน้าบ้าน เว้นระยะห่างในการสนทนาเพียงระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นนำสิ่งของวางไว้ ให้ผู้กักตัวมารับนำกลับไปเองอบต.ลานดอกไม้-ส่งอาหารหน้าบ้านให้ผู้กักตัว


นายกอบต.ลานดอกไม้ เปิดเผยว่า ต.ลานดอกไม้ อ.กำแพงเพชร มีพื้นที่ติดต่อกับ ต.วังควง อ.พรานกระต่าย ขณะนี้มีประชาชนใน ต.ลานดอกไม้ มีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 11 คน และมีผู้เสี่ยงสัมผัสสูง จำนวนกว่า 60 ราย ทาง อบต.และผู้นำท้องถิ่น รวมถึงชาวบ้านในตำบล รวมใจกันนำอาหารแห้งมอบให้กับผู้กักตัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนที่ต้องขาดรายได้ ที่ต้องกักอยู่อยู่ที่บ้าน
อบต.ลานดอกไม้-ส่งอาหารหน้าบ้านให้ผู้กักตัวสำหรับมาตรการของ ต.ลานดอกไม้ ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 21.00 น.และงดการจัดงานสังสรรค์ โดยเฉพาะจับกลุ่มนั่งดื่มสุรา แต่ยังไม่มีมาตรการห้ามให้บุคคลภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน แต่ต้องระมัดระวังตนเองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

อบต.ลานดอกไม้-ส่งอาหารหน้าบ้านให้ผู้กักตัว

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จ.กำแพงเพชร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย มีผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 263 ราย รักษาหายแล้ว 144 ราย กำลังรักษา 115 ราย (จำแนกตามสถานที่ โรงพยาบาล 76 ราย โรงพยาบาลสนาม 39 ราย เสียชีวิต จำนวน 4 ราย

อบต.ลานดอกไม้-ส่งอาหารหน้าบ้านให้ผู้กักตัว