เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมสถานที่รับฉีดวัคซีนโควิด-19เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง หวังให้ประชาชนรับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมศึกษาข้อมูลวัคซีนทางเลือก ด้านจังหวัดเชียงใหม่ คาดวัคซีนในเดือนกรฎาคม'64เ้ข้ามาจำนวนมาก สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-อสม. วางแผนรับส่งประชาชน ขณะที่ยอดฉีดวัคซีนยังน้อยเพียง 100,000 ราย จากกลุ่มเป้าหมาย 1.2ล้านราย

เชียงใหม่วางแผนรับวัคซีนล็อตใหญ่เดือนก.ค.64

    
         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมสถานที่จุดฉีดวัคซีน และแผนการรับ-ส่ง เพื่อการบริหารจัดการวัคซีน ต้องรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนให้ได้ถึงร้อยละ 70 ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเบื้องต้นได้จัดสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไว้ที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ รับได้วันละ 100-150 คน และกำลังเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่ห้องประชุมสุสานบ้านเด่น คาดว่าจะรองรับการฉีดวัคซีนได้วันละ 200-300 คน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเป็นการสนับสนุนให้การฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชียงใหม่วางแผนรับวัคซีนล็อตใหญ่เดือนก.ค.64


            นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของประชากรในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ว่าได้รับวัคซีนโควิด-19ไปจำนวนเท่าไหร่ รวมไปถึงอยู่ระหว่างการรอรับจำนวนวัคซีนอีกเท่าไหร่ และยังไม่ได้ลงทะเบียนการจองคิวรับวัคซีนอีกเท่าไหร่ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และครอบครัว พร้อมกันนี้ กำลังอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชน ว่าจะดำเนินการได้หรือไม้ และสอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงงบประมาณด้วย เพื่อให้ประชาชนที่อยากได้วัคซีนทางเลือกได้มีโอกาสเข้าถึง 


เชียงใหม่วางแผนรับวัคซีนล็อตใหญ่เดือนก.ค.64


                  นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอประสานทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้อง อสม.ในพื้นที่ ร่วมกันวางแผนอำนวยความสะดวกในการนำพาพี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนยังจุดฉีดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2564  จะมีวัคซีนมาจำนวนมาก จึงต้องมีการวางแผนการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการจองคิวผ่านเว็บไซต์ "ก๋ำแปงเวียง" นั้น เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมมาก่อนหน้านี้ ไม่ต้องทำการลงทะเบียนซ้ำอีก ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยฉีดวัคซีน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ 

เชียงใหม่วางแผนรับวัคซีนล็อตใหญ่เดือนก.ค.64


                  ขณะที่กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70  หรือจำนวน 1,200,000 คน โดยขณะนี้มีผู้ประสงค์ฉีดวัตซีนประมาณ 800,000 คน และตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 100,000 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด               รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับวันที่ 17 มิถุนายน 2564  จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1 ราย  -รวมมีผู้ป่วยสะสม 4,122 ราย  ผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 4,068 ราย  ผู้ป่วยที่ยังอยู่ในรพ. 28 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 26 ราย