สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืน-บันเทิง ยื่น 8 ข้อเรียกร้องเร่งด่วน ต่อ "ฝ่ายค้าน-ประธานสภาฯ" หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบุ ให้ปลดล็อกธุรกิจกลางคืนและสถานบันเทิง

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน และนายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา ในฐานะตัวแทนประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ที่ยื่นหนังสือและข้อเรียกร้องแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง

โดยตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพกลางคืนได้เสนอ 8 ข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย 1.ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม โดยให้ปิดเฉพาะสถานบันเทิงที่พบผู้ติดเชื้อหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลา 14 วัน เพื่อทำความสะอาด 2.ขอให้มีคำสั่งปลดล็อกให้ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงให้กลับมาเปิดบริการ โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งของศบค.และกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 3.ผ่อนปรนให้สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคในร้านได้ 4.ผ่อนปรนให้มีการจัดมหรสพในพื้นที่ปิดได้ โดยต้องรักษาระยะห่างตามความเหมาะสม 5.พิจารณาการจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ 6.พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเยียวยา พักชำระหนี้ และการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ 7.เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการประชาชนที่เดือดร้อน และ 8.เสนอให้ ศบค. พูดคุยกับกระทรวงแรงงาน ให้ผ่อนปรนเรื่องการจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน

ด้านนายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า แนวทางที่จะเสนอเรื่องนี้เข้าสู่สภาให้เร็วที่สุด คือการตั้งกระทู้ถามสดว่าจะช่วยเหลือภาคธุรกิจกลางคืนและบันเทิงได้อย่างไร หรือสอบข้อเท็จจริงทางกรรมาธิการ เพื่อหาแนวทางและเสนอต่อรัฐบาล หรือเสนอเป็นญัตติด่วนด้วยวาจา ซึ่งจะเร่งดำเนินต่อไป