"ประธานรัฐสภา" คาด พิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ วันที่ 23-24 มิถุนายน น่าจะแล้วเสร็จ วิป 3 ฝ่าย เตรียมประชุมสรุปบ่ายนี้ เผย ขณะนี้ยื่นร่างแก้ไขแล้วทั้งหมด 14 ฉบับ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงประเด็นหารือร่วมกับตัวแทนวิป 3 ฝ่าย ทั้งรัฐบาล-วิปฝ่ายค้าน-วิปวุฒิสภา เพื่อเตรียมการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 22 ถึง 24 มิถุนายนนี้ สำหรับการพิจารณาร่างกฏหมายสำคัญที่ค้างอยู่ทั้ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ กับ พ.ร.บ. ยาเสพติด ที่จะประชุมในวันที่ 22 มิถุนายน ส่วนเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญจะประชุมพิเศษวันที่ 23 และ 24 มิถุนายน พร้อมลงมติภายในวันที่ 24 มิถุนายน


ส่วนข้อกังวลจาก ส.ว. บางคนว่าการพิจารณากฎหมายประชามติและยาเสพติดวันเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ประธานรัฐสภา กล่าวว่า หากสมาชิกรัฐสภามาตรงเวลา จะสามารถพิจารณาได้เสร็จภายในวันเดียว อาจจะล่วงเลยไปถึงช่วงเวลากลางคืนสามารถทำได้ แต่สำหรับวันที่ 23 มิถุนายน จะต้องพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือหากพิจารณากฎหมายประชามติและยาเสพติดไม่แล้วเสร็จ ก็จะไม่ไปซ้อนในการพิจารณาการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องไปประชุมในวันอื่น ทั้งนี้กฎหมายยาเสพติดแม้จะมีเนื้อหาสาระมากแต่ผู้แปรญัตติไม่มาก อาจใช้เวลาพิจารณาน้อย ซึ่งต่างกับกฎหมายประชามติ


นายชวน กล่าวต่อ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ยื่นมาแล้วขณะนี้มีจำนวน 14 ฉบับ ส่วนการพิจารณาภายในสองวันจะเพียงพอหรือไม่ต้องหารือกับที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายในวันนี้