ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 รวม 3,129 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,672 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 457 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,651 ราย ผู้ป่วยสะสม 178,861 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 30 ราย

ศบค.เผย ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้รวม 3,129 ราย เสียชีวิต 30 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,651 ราย