นครปฐม โควิด-19 พุ่งขึ้นไม่หยุดวันเดียวตรวจพบเพิ่มอีก 130 ราย สัญชาติไทย 69 ราย ต่างชาติ 61 รายผู้ป่วยสะสม 2,582 ราย รักษาอยู่ 1,127 ราย รักษาหายแล้ว 1,326 ราย เสียชีวิตสะสม 29 ราย

วันนี้(16 มิ.ย.64) ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 130 ราย และพบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 2,582 ราย สัดส่วนเพศชาย หญิง เท่ากับ 1:1.27รวมสะสมผู้เสียชีวิต 30 ราย อัตราป่วยตาย = 1.16 (ระลอกเมษายน 28 ราย)

สำหรับแนวโน้มการระบาดสูงขึ้นที่อำเภอสูงสุดประจำวันนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง 93 ราย อำเภอสามพราน 26 ราย อำเภอนครชัยศรี 3 ราย กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 ปี และ 41-50 ปี ตามลำดับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม ในตลาด โรงงาน สถานประกอบการ และการติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มแต่ละพื้นที่ การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่น ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์พิจารณาดำเนินการ Bubble and Seal รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

สถานการณ์จังหวัดนครปฐมผู้ป่วยรายใหม่ 130 ราย สัญชาติไทย 69 ราย ต่างชาติ 61 รายผู้ป่วยสะสม 2,582 ราย(เป็นระลอกเมษายน 2,409 ราย) รักษาอยู่ 1,127 ราย รักษาหายแล้ว 1,326 ราย เสียชีวิตสะสม 29 ราย

วิเคราะห์ผู้ป่วยรายใหม่ตามปัจจัยเสี่ยง จำแนกได้ ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 27 รายมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงคนหนาแน่น 21 ราย บริษัทหมูแปรรูป 12 ราย ตลาดปฐมมงคล 3 ราย ตลาดศรวิชัย 2 ราย ขายหมูสดต.สามควายเผือก 1ราย ค้าขายที่ตลาดบน 2 ราย โรงงานหมูปิ้ง ต.ตาก้อง 1 รายผู้ป่วย PUI 6 รายสัมผัสเสี่ยงสูง 83 ราย โรงหมูตาก้อง 43 รายและพนักงานบริษัทแหลมทอง 7 ราย สัมผัสเสี่ยงสูง ต่างจังหวัด 20 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วยทุกรายได้รับการกักกันและดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมีการตรวจเชื้อโควิด-19 ในผู้มีความเสี่ยงเพิ่มอีก 1,049ราย รวมมีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้ว 82,162ราย

ปนิทัศน์ มามีสุข,นส.ปณิดา มามีสุข รายงาน จากจ.นครปฐม