แม็คเคนซี สก็อตต์ อดีตภรรยาของเจฟฟ์ เบโซส แห่ง Amazon.com ประกาศว่าเธอได้บริจาคเงินจำนวน 2,700 ล้านดอลลาร์ (กว่า 84,000 ล้านบาท) ให้แก่องค์กรเกือบ 300 แห่ง โดยมุ่งเน้นไปยังองค์กรที่เธออธิบายว่าเป็น " ประเภทและชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนไม่เพียงพอ และมักถูกมองข้าม"

สก็อตต์ ซึ่งกลายเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของโลกหลังจากการหย่าร้างกับเจฟฟ์ เบโซส ผู้ก่อตั้ง Amazon.com ในปี 2562 และนับตั้งแต่นั้นมา เธอก็ได้บริจาคเงินไปแล้วมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ ในการบริจาครวม 3 รอบ ซึ่งแต่ละรอบ เธอก็ได้เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านการประกาศแบบที่มักจะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนทั่วไป
อย่างปีที่แล้ว ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด -19 เธอบริจาคเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารอาหาร และกองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน หลายเดือนหลังจากที่เธอประกาศมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1 พัน 700 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ สิทธิสำหรับผู้คนกลุ่ม LGBTQ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ ก็มีตั้งแต่สถาบันการศึกษาระดับสูง เช่นระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชุมชนในรัฐแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส ไปจนถึงศูนย์ศิลปะ เช่น โรงละครอพอลโล และองค์กรที่อุทิศให้กับความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและทางเพศ