กรมการแพทย์ เผย เตรียม"ศูนย์กลางบางซื่อ" รับกลุ่มผู้ลงทะเบียน"หมอพร้อม" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ถูกเลื่อนนัด เผยขณะนี้ ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเพียง ร้อยละ 0.3 จากเป้าหมาย 12.5 ล้านคน

วันนี้(15มิ.ย.64)ที่กรมการแพทย์ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงเรื่อง การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ที่ถูกเลื่อนจากการลงทะเบียนหมอพร้อมระหว่างเดือนมิถุนายน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับนโยบายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชน 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม 7 โรคเรื้องรัง และ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนก่อน เนื่องจาก 2 กลุ่มนี้หากติดโควิด -19 จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงและมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูง จึงจำเป็นต้องได้รับการวัคซีนก่อนเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ตามหลักแผนกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องได้รับวัคซีนใน 2 เดือนนี้ คือมิถุนายนและกรกฎาคม จึงให้มีการจองในระบบหมอพร้อม โดยมีการล็อกว่าโรงพยาบาลเล็ก 300 คนต่อวัน โรงพยาบาลใหญ่ 600 คนต่อวัน

สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิดที่ผ่านมาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดไปแล้วร้อยละ 86 เจ้าหน้าที่ด่านหน้าร้อยละ 12 อสม. ร้อยละ 10.4 ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ร้อยละ 1.5 ประชาชนทั่วไปร้อยละ 2.0 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.3

ขณะที่นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเลื่อนนัดฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากไม่มีการเลื่อนนัดจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้แล้วให้เข้ารับการฉีดตามเดิม แต่ถ้าหากโรงพยาบาลมีการเลื่อนนัดฉีดวัคซีนให้ติดต่อไปสถานที่พยาบาลเดิมก่อน เพื่อตรวจสอบวันนัดใหม่อีกครั้ง ถ้าระยะเวลานัดนานเกินไปสามารถติดต่อสายด่วน หมอพร้อม เพื่อทำการนัดฉีดวัคซีนที่ศูนย์กลางบางซื่อ โดยทางกรมควบคุมโรคจะทยอยจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาล ซึ่งจะเริ่มทยอยส่งวัคซีนในวันพรุ่งนี้(16มิ.ย.) และจะได้รับการฉีดในวันที่17 มิถุนายน 2564

สำหรับศูนย์กลางบางซื่อ ช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ป่วยโรคเปราะบาง ได้มาฉีดวัคซีนวันละประมาณ 200 ราย ซึ่งที่นี่สามารถรองรับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนวันละ 10,000 คน

ทั้งนี้ นพ.โสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมในพื้นที่ กทม. ประมาณ 4.5 แสนคน ได้ดำเนินการรับวัคซีนไปแล้ว 2.8 แสนคน หลังจากนี้ทางกรุงเทพมหานครจะทยอยนัดกลุ่มดังกล่าวเข้ามารับวัคซีน จึงคาดได้ว่าจะมีประชาชน จำนวนไม่มากที่จะไปรับวัคซีนที่ศูนย์กลางบางซื่อ ซึ่งมีการเตรียมรองรับประชาชนกลุ่มหมอพร้อมในเดือนมิถุนายน ไม่เกิน 2,000 คนต่อวัน