จนท.ป่าไม้ติดประกาศคำสั่งฟ้อง ลุงพล ฐานความผิด ทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต,รับไว้ ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย และมีไม้ท่อนหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากกรณี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร เข้าตรวจสอบ และแจ้งความดำเนินคดีนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ครอบครองไม้มะค่าแต้ ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หลังมีการร้องเรียนให้กรมป่าไม้เข้าตรวจสอบไม้ที่ศาลแม่ตะเคียนโสรภี ซึ่งพบว่าเป็นไม้มะค่าแต้ ผู้ที่ครอบครองจะมีความผิดตามมาตรา 69 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทนั้น             

จนท.ป่าไม้ติดประกาศคำสั่งฟ้อง "ลุงพล" คดีครอบครองไม้หวงห้าม14 มิถุนายน 2564  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันป่าไม้ที่ มห.2 (ดงหลวง) จ.มุกดาหาร  ได้นำคำสั่งฟ้องของศาลจังหวัดมุกดาหาร ที่พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร เป็นโจทก์สั่งฟ้อง นายไชย์พล วิภา ฐานความผิด ทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต,รับไว้ ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย และมีไม้ท่อนหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต  โดยเจ้าหน้าที่จะได้นำคำสั่งฟ้องจำนวน6หน้า ไปติดประกาศไว้จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลกกตูม,ที่ว่าการอำเภอดงหลวง,บ้านกำนันตำบลกกตูม และบ้านนายนิ่ม เงินนาม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกกกอก แห่งละ 1 ฉบับ

จนท.ป่าไม้ติดประกาศคำสั่งฟ้อง "ลุงพล" คดีครอบครองไม้หวงห้าม

          

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามทางโทรศัพท์ ไปที่ นายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกก บอกว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้นำเอกสารคำสั่งฟ้องนายไชย์พล วิภา มาติดประกาศที่ป้ายหน้าเทศบาลกกตูม โดยให้ตัวเองเซ็นหนังสือรับรอง ในฐานะพยาน ในการแจ้งให้ทราบว่ามีการสั่งฟ้องนายไชย์พล แล้ว ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนปกติ ไม่ได้เป็นขั้นตอนเร่งรัดแต่อย่างใด  หลังจากเจ้าหน้าที่ติดประกาศที่เทศบาลตำบลกกตูมแล้ว ก็จะนำเอกสารคำสั่งฟ้องอีก 3 ฉบับ ไปติดประกาศที่ที่อำเภอดงหลวง 1 ฉบับ,บ้านของกำนันตำบลกกตูม 1 ฉบับ และบ้านของผู้ใหญ่นิ่ม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกกกอก 1 ฉบับ

จนท.ป่าไม้ติดประกาศคำสั่งฟ้อง "ลุงพล" คดีครอบครองไม้หวงห้าม