พิจิตร -เปิดเทอมวันแรกของสถานศึกษาหลายแห่ง ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝน ขณะที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรยังกังวลแบ่งนักศึกษามาเรียนอย่างละครึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

    ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยให้ครูอาจารย์ มาทำการวัดอุณหภูมิ นักเรียนและกลุ่มบุคคลต่างๆที่จะเข้าไปยังสถานศึกษาอย่างเข้มงวด และงดเว้น การทำกิจกรรมจำนวนมาก โดยให้นักศึกษาแต่ละแผนกไปเข้าแถวเคารพธงชาติในแผนกของตนเอง โดยในช่วง 1 เดือนแรกนี้ ให้เฉพาะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ปีที่ 1 หรือ ปวช.1 และประกาศนียบัตร ชั้นสูง ปีที่ 1 หรือ ปวส.1 เข้ามาเรียนในวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนระดับ ปวช.2 และ 3 รวมถึง ปวส.2 ยังคงให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

เปิดเทอมวันแรกชุ่มฉ่ำ-ท่ามกลางคุมเข้มโควิด

ดร.ชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ จึงต้องแบ่งนักศึกษาให้เรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นบางส่วน โดยจะรอดูสถานการณ์ประดาน 1 เดือน หากเข้าสู่ภาวะปกติจะเรียกนักศึกษามาเรียนทั้งหมด แต่หากสถานการณ์หนักขึ้น จะให้นักศึกษาทั้งหมดหันไปเรียนออนไลน์แทนเปิดเทอมวันแรกชุ่มฉ่ำ-ท่ามกลางคุมเข้มโควิดโดยตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา ที่จังหวัดพิจิตร มีฝนตกลงมาตั้งแต่เช้า ทำให้เกิดความยากลำบาก แต่ทางวิทยาลัยพยายามให้นักศึกษาเว้นระยะห่างให้มากที่สุด แต่ด้วยสถานที่แคบทำให้เกิดความยากลำบากขณะที่สถานการณ์ของโรคโควิด-19 จังหวัดพิจิตร ยังคงพบผู้ป่วยใหม่อีก 3 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 153 ราย
เปิดเทอมวันแรกชุ่มฉ่ำ-ท่ามกลางคุมเข้มโควิด


เปิดเทอมวันแรกชุ่มฉ่ำ-ท่ามกลางคุมเข้มโควิด