ศบค.เผยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 รวม 3,355 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,571 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 784 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,530 ราย ผู้ป่วยสะสม 170,401 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 17 ราย

ศบค. เผยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  3,355 ราย เสียชีวิต 17 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,530 ราย