กทม. ยืนยันไม่ใช่ฝ่ายควบคุม-จัดสรรวัคซีนตามที่ สธ. บอก แต่กระจายตามระบบหมอพร้อม-พื้นที่ระบาด พร้อมเผยยอดวัคซีนที่ได้รับล่าสุด ได้มาแค่ 5 แสนโดส ไม่ใช่ 1 ล้านโดสอย่างที่ สธ.อ้าง

13 มิถุนายน 2564 กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ทางกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าได้ให้วัคซีนกรุงเทพมหานคร (กทม.) มาแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผน เดือน มิ.ย. 64 นั้น ว่า ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข กทม. ได้รับการแจ้งว่าจะได้รับการจัดสรร AstraZeneca 2.5 ล้านโดส ซึ่งให้กทม.ไปทำแผนการฉีดให้สอดคล้อง
สำหรับวัคซีนที่ใช้ในวันที่ 7-14 มิ.ย 64 กทม.ได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 350,000 โดส Sinovac 150,000 โดส
แบ่งการใช้วัคซีน AstraZeneca เป็น
ระบบหมอพร้อม 181,400 โดส

  • เข็มที่สอง 52,600 โดส
  • ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 8,000 โดส
  • ประชาชนทั่วไป 100,000 โดส
  • สำรองสำหรับควบคุมโรค 8,000 โดส
  • ส่วน Sinovac แบ่งการใช้เป็น
  • เข็มที่สอง สำหรับการควบคุมโรค (พื้นที่ระบาดรุนแรง) 128,000 โดส
  • ควบคุมโรคพื้นที่ระบาดใหม่ 26,000 โดส
  • สำหรับการจองผ่านระบบหมอพร้อม เป็นการเปิดให้ รพ.ทุกแห่งในกรุงเทพฯ มาช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่เปิดพร้อมกันทั้งประเทศ ดังนั้น กทม. จึงไม่ใช่ผู้ควบคุมและผู้ที่จัดสรรวัคซีนซึ่งในเดือน มิ.ย.นี้ ผู้ที่ลงหมอพร้อมในกรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น 450,000 ราย
    กทม.ยืนยันว่า กทม.พร้อม สถานที่พร้อม บุคลากรพร้อม และหาก"วัคซีนพร้อม"ตามแผน กทม.พร้อมจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทันที