สปสช.ระบุจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ จำนวน 395 ราย เป็นเงิน 7.5 ล้านบาท เป็นกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพถาวร 11 ราย แต่ยังชี้ชัดไม่ได้ว่า สาเหตุเกิดจากวัคซีน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้น แก่ผู้ได้รับผลกระทบหลังฉีดวัคซีนโควิดว่า รอบ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ยื่นคำร้องขอรับการเยียวยาทั่วประเทศ 519 ราย คณะอนุกรรมการของแต่ละเขตได้พิจารณาจ่ายให้ 395 ราย รวมเป็นเงิน 7,572,300 บาท อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 66 ราย และมีอีก 58 ราย ที่พิจารณาแล้วไม่อนุมัติการจ่ายเยียวยา

ส่วนของระดับอาการที่มีการจ่ายเยียวยา เป็นผู้มีอาการเล็กน้อย เยียวยาไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 309 ราย ,อาการปานกลาง เยียวยา 10,000-50,000 บาท 60 ราย ,เยียวยามากกว่า 50,000 บาท อีก 13 ราย ,และมีอาการรุนแรงถึงขั้นพิการอีก 2 ราย

"ผู้เสียชีวิตนั้น มีการเยียวยาทั้งหมด 10 ราย ดังนี้ ปทุมธานี 2 ราย, ตาก 1 ราย, แพร่ 1 ราย, สงขลา 1 ราย ภูเก็ต 1 ราย, นนทบุรี 1 ราย, กาญจนบุรี 2 ราย และสมุทรสาคร 1 ราย ขณะที่กรณีทุพพลภาพถาวรนั้น 1 รายที่ จ.ชัยนาท"

การจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว ไม่ใช่การพิสูจน์ถูกผิดว่า การเสียชีวิตเกิดจากวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ เพราะทางคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ส่วนนั้น แต่ของ สปสช.จะช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบไปก่อน และให้ประชาชนมั่นใจว่า เมื่อฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ ก็จะได้รับการดูแล แม้ว่าต่อให้มีการพิสูจน์ในภายหลังว่า อาการที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากวัคซีน ก็จะไม่มีการเรียกเงินคืนแต่อย่างใด

สำหรับกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท และกรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งจะช่วยเหลือจำนวนเท่าใดนั้น เป็นการพิจารณาของอนุกรรมการฯ ตามภาวะความรุนแรง โดยสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับ สปสช.ได้ที่โรงพยาบาลที่ฉีด หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต โดยมีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. โทร. 1330