สหกรณ์โคนมขอนแก่นจี้รัฐทบทวนสิทธิ์การจัดสรรโควตานมโรงเรียนให้กับสหกรณ์มากขึ้น หวั่นนมล้นตลาดหลังพบเอกชนรายใหญ่เจาะตลาดนมโรงเรียนและนมพาณิชย์ เฉพาะที่ขอนแก่นนมคงค้างมากถึงวันละเกือบ 10 ตัน วอนทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 มิถุนายน 2564 ที่สหกรณ์โคมนม จ.ขอนแก่น นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายคำพันธ์ ไชยหัด ประธานสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด นำคณะกรรมการสหกรณ์โคมนมแห่งประเทศไทยและสหกรณ์โคนมขอนแก่นร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันดื่มนมโลกประจำปี 2564 แบบวิถีใหม่หรือนิวนอร์มอลภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเข้มงวด ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนดื่มนมกันอย่างแพร่หลายและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้


นายคำพันธ์ ไชยหัด ประธานสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกขณะนี้มีอยู่กว่า 174 ราย แต่ละวันมีการส่งน้ำนมโคดิบให้กับสหกรณ์วันละประมาณ 42 ตัน ในราคารับประกันการซื้อที่กิโลกรัมละ 17.50 บาท ซึ่งสหกรณ์ได้ทำการคัดคุณภาพและผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างเพื่อส่งจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าหลัก 2 กลุ่มแยกเป็นกลุ่มบริษัทเชิงพาณิชย์อาทิ อสค.,ซีพี,บริษัทเอกชนตามสัญญาคู่ค้าวันละประมาณ 20 ตั นและอีกส่วนคือส่งจำหน่ายให้กับกลุ่มนมโรงเรียนวันละ 29 ตัน แต่ปัญหาที่พบคือการส่งจำหน่ายให้กับกลุ่มนมโรงเรียนนั้นมีการรับซื้อวันละ 13 ตัน ทำให้นมของสหกรณ์คงค้างอยู่ในสต๊อกมากถึงวันละ 16 ตัน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการจัดสรรโควต้าซึ่งสหกรณ์โคนมขอนแก่นอยู่ในกลุ่ม 3 ที่กรมปศุสัตว์กำหนดครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบนโดยมีผู้ประกอบการทั้งในส่วนของสหกรณ์และบริษัทเอกชนรวมทั้งสิ้น 14 ราย โดยมีการรับซื้อน้ำนมจากผู้ประกอบการดังกล่าววันละ 166 ตัน ในรูปแบบของการจัดสรรโควต้าและยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมากการจัดสรรโควต้าของกลุ่มนมโรงเรียนที่ประกาศให้กลุ่มที่ 3 รับซื้อวันละ 166 ตัน แต่ก็มีการจัดสรรให้กับกลุ่มสหกรณ์ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มบริษัทเอกชนจนทำให้ขณะนี้น้ำนมจากสหกรณ์โคนมขอนแก่นคงค้างอยู่ในสต็อกแต่ละวันจำนวนมากซึ่งหากไม่มีการแก้ไขก็จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคมที่อาจจะต้องปล่อยทิ้งน้ำนมทั้งหมดไป

จี้ทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียน

จี้ทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียน

ขณะที่นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยพบว่ามีสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบในลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วที่สหกรณ์โคนมขอนแก่นและสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจึงต้องมีการประชุมด่วนหารือถึงทางออกในการแก้ไขปัญหาเพราะหากปล่อยทิ้งไว้เข้ามารับฟังรับทราบหรือแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางก็จะส่งผลต่อเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ อย่างมากทุกภาคส่วนกำลังกำหนดแนวทางและพากันก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกันโดยเร็วดังนั้นการจะออกมาเทนมทิ้งหรือการกระทำใด ๆ นั้นควรไม่มีเกิดขึ้น

จี้ทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียน
จี้ทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียน

จี้ทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียน


"อีกทั้งต้องหาทางออกและได้ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะที่เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งต้องยอมรับว่าปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนี้นั้นแต่ละสหกรณ์นั้นแตกต่างกันโดยเฉพาะการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทุกแห่งทำให้การบริโภคนมลดลงจึงขอเชิญชวนให้คนไทยทั้งประเทศร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคด้วยการดื่มนมทุกวัน ขณะที่คณะทำงานเมื่อได้ข้อสรุปจากปัญหาดังกล่าวแล้วจะมีการเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลเพื่อได้รับทราบจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและชัดเจนต่อไปอย่างเร่งด่วน"นายนัยฤทธิิ์ กล่าว .

จี้ทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด