โรงเรียนสตรีสิริเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัด รับรายงานตัว พร้อมรอลุ้นการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 264 ได้หรือไม่ได้ จากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19

31 พฤษภาคม 2564 ที่ โรงเรียนสตรีสิริเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เช้าของวันนี้ ได้มีผู้ปกครองนักเรียน ที่สอบได้มารายงานตัวตามที่คณะครูได้ประกาศนัดหมาย โดยแยกการรายงานออก ในระยะ 2 4 วัน เนื่องจากเป็นการลดการแออัดของคณะนักเรียน ผู้ปกครอง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งก่อนที่จะมารายงานตัว ทางโรงเรียนได้ให้ผู้ปกครอง แจ้งผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน ถึงสถานะของนักเรียนที่สอบๆได้ ว่าได้เดินทางไปที่ไหนมาบ้างในระยะ 5 10 วันนี้ เช่น ได้เดินทางไปจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ ช่วงปิดเทอมรอผลการสอบเข้าโรงเรียน ได้เดินทางไปกรุงเทพ, สมุทรปราการ, สระบุรี, นนทบุรี และเพชรบุรี มาหรือเปล่า และหากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้น ได้ทำการกักตัวจนครบ 14 วันหรือยัง หรือมีผลของการตรวจค้นหาเชื้อแล้วผลเป็นเช่นรัย และหากมาจากพื้นที่เสี่ยง ทางโรงเรียนก็จะแยกรับรายงานตัวอีกห้องหนึ่ง ซึ่งแยกไว้ต่างหาก แต่หากไม่มีประวัติก็จะให้มารายงานตัวที่โดมขนาดใหญ่ โล่งแจ้ง ตรวจวัดอุณภูมิก่อนเดินทางเข้ารายงานตัว นั่งเว้นระยะห่าง ล้างมือทั้งเข้า - ออก 


ซึ่งจากนี้จะต้องมารอลุ้นว่า ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จะสามารเปิดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบหรือไม่ หรือจะต้องเปิดการเรียนแบบแบ่งครึ่งๆนักเรียน เพิ่มการเรียนแบบออนไลน์ต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อน ศรีสะเกษรับมอบตัวนักเรียน รอลุ้นเปิดเทอมใหม่ 14 มิ.ย.
ศรีสะเกษรับมอบตัวนักเรียน รอลุ้นเปิดเทอมใหม่ 14 มิ.ย.

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกษ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้เป็นการรับรายงานตัวของนักเรียนที่สอบผ่านได้เป็นนักเรียนของทางโรงเรียนสตรี ในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 และปีที่ 4 โดยแยกการรายงานตัวออกเป็น 4 จุด ตามโดมขนาดใหญ่ของทางโรงเรียนเพื่อลดความแออัดของคณะผู้ปกครอง และนักเรียน และยังแยกวันออกเป็น 4 วันในการรับรายงานตัว พร้อมให้นักเรียนลงประวัติการเดินทางในระยะ 5 10 วันก่อนหน้านี้ ว่านักเรียน ผู้ปกครอง ได้เดินทางไปมาจากจังหวัดใดบ้าง จากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูงหรือไม่ หากมีประวัติดังกล่าว จะแยกการรายงานตัวออกไปอีกจุดหนึ่งแยกต่างหาก เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ศรีสะเกษรับมอบตัวนักเรียน รอลุ้นเปิดเทอมใหม่ 14 มิ.ย.


ศรีสะเกษรับมอบตัวนักเรียน รอลุ้นเปิดเทอมใหม่ 14 มิ.ย.


โดยภายหลังจากรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ในระดับมัธยมปีที่ 1 และปีที่ 4 เสร็จ คณะครูก็จะมาจัดห้อง โดยจะแจ้งลงไปในเว็บไซต์ของทางโรงเรียน และนัดหมายเรียนออนไลน์ไปพลางก่อน จนกว่าจะถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 หากกระทรวงศึกษากำหนดว่าอย่างไรก็จะดำเนินตามนั้น เช่น ให้เปิดเรียนเต็มรูปแบบก็จะแจ้งให้นักเรียนทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน หรือ เรียนแบบแบ่งครึ่งๆ สลับวันก็จะแจ้งลงไปในเว็บของทางโรงเรียนเช่นกัน รวมทั้งหากยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ ทางโรงเรียนก็จะส่งแบบเรียนทางออนไลน์ต่อไปดังเดิมเช่นตอนนี้ รวมทั้งนักเรียนเก่า ในระดับชันมัธยมปีที่ 2 3 และมัธยมปีที่ 5 6 ด้วย ก็ขอให้นักเรียนติดตามเว็บไซต์ ของโรงเรียนอย่างใกล้ชิดด้วย 

ศรีสะเกษรับมอบตัวนักเรียน รอลุ้นเปิดเทอมใหม่ 14 มิ.ย.