จากกรณีสื่อต่างประเทศ รายงานถึงการรับรอง วัคซีนซิโนแวค ว่า WHO หรือ องค์การอนามัยโลก ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม จากประเทศจีน ล่าสุดได้มีการเผย เอกสารอย่างชัดเจนแล้วถึงการเลื่อนรับรอง วัคซีนซิโนแวค ไปเดือน มิถุนายน

หลัง the wall street journalรายงานว่า WHO ได้ประกาศขอข้อมูลวัคซีนซิโนแวค ไบโอเทค จากประเทศจีนเพิ่มเติม ทั้งข้อมูลความปลอดภัย การผลิต เพื่อประกอบการตัดสินและรับรองถึงความปลอดภัย
ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเอกสารประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญSAGE ได้มีการระบุถึงเดือน ที่จะมีการตัดสินใจอนุมัติเพื่อใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินให้ออกไปเป็นต้นเดือนมิถุนายนแล้ว จากกำหนดเดิมที่กำหนดไว้ภายในเดือนพ.ค.64 นี้

ประกาศชัดเจน! WHO เลื่อนรับรอง "ซิโนแวค" ไปเดือน มิถุนายน