สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เผย ผลตรวจเชิงรุกโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ "CPF" พบติดโควิดกว่า 200 ราย สั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด พร้อมตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับพนักงานติดเชื้อได้ 400 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้(30 พ.ค.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เผยแพร่โทรสารราชการในกรมการปกครอง "ด่วนที่สุด" ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง ระบุว่า จังหวัดสระบุรี ขอรายงานผลการดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ดังนี้

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลแก่งคอย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แก่งคอยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตรวจค้นหาผู้ปวยเชิงรุก พนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,800 คน ปัจจุบันดําเนินการตรวจเชิงรุกแล้ว จำนวนประมาณ 7,400 ราย ทราบผลการตรวจแล้ว จํานวน 765 ราย พบผู้ติดเชื้อจํานวน 245 ราย
2. ผู้ที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว ได้นําตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ และจังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต โป่งก้อนเส้า อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 160 ราย ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการกักตัวแล้ว จํานวน 49 ราย

3. โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) ได้เตรียมการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 400 ราย
4. บริษัทฯ จะปิดสายการผลิตชั่วคราว เพื่อทําความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2564 รวม 5 วัน
5. ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจค้นหาเชิงรุก พนักงานบริษัทดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด จะรายงาน ให้ทราบต่อไป