ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่กำหนดเป้าหมายทางระบายน้ำในพื้นที่ จ.แพร่ กว่า 100 จุด ย้ำให้ทุกอำเภอ -อปท.ทบทวนแผนเผชิญเหตุน้ำไหลหลากดินโคลนถล่ม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสามารถรับมือได้ทัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


   

ผู้ว่าฯแพร่ ลุยแผนลอกคลองร้อยกว่าจุดรับมืออุทกภัย        เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 พค.64 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เป็นประธานและอำนวยการการรื้อลอกลำห้วยแม่แคม บริเวณที่ไหลผ่านตำบลทุ่งกวาง อ.เมือง จ.แพร่ มี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ นายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว นายวุฒิพงษ์ กาซ้อง ส.อบจ.เขต 2 อำเภอเมืองแพร่ นายครรชิต ชมพูแดง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ กอรมน.จังหวัดแพร่ กำลังพลจาก ม.พัน 12 เด่นชัย และประชาชนได้ร่วมกัน ขุดลอก ลำห้วยแม่แคม หลังวัดโสภนาลัย หมู่ 2 และ บริเวณเหมืองตาล หมู่ 5 และ ลำห้วยศาลเจ้าพ่อแสนชัย หมู่ 1 ทั้งสามแห่งอยู่ใน ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่

ผู้ว่าฯแพร่ ลุยแผนลอกคลองร้อยกว่าจุดรับมืออุทกภัย            นายสมหวัง     กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้พื้นที่จังหวัด อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมการรับฤดูฝนที่จะมาถึง มีภัยที่เกี่ยวกับฤดูฝนก็คือ อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่ม ในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็อาจจะมีบริบทไม่เหมือนกัน จังหวัดแพร่ก็มีพื้นที่อีกแบบหนึ่ง วิธีการเตรียมรับฤดูฝนของจังหวัดแพร่ก็คือเตรียมการให้น้ำไหลให้สะดวก เพราะว่าเวลาน้ำมาปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะมีสิ่งไปไปอุดตันในลำห้วยหนองคลองบึงที่ใดที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นทางจังหวัดแพร่จึงได้สั่งการให้ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดูทางน้ำทั้งหลายในพื้นที่ของตัวเองว่าไหลสะดวกไหม ถ้าน้ำเดินทางไม่สะดวกก็เปิดทางให้เขาสะดวกก็คือเอาสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลออกไปซึ่งอาจ เป็นกอไผ่ เป็นสวะ เป็นจอกแหน่ เป็นดินโคลนที่มันที่ตื้นเขินมานาน

ผู้ว่าฯแพร่ ลุยแผนลอกคลองร้อยกว่าจุดรับมืออุทกภัย           วิธีการทำงานดังกล่าวก็ให้ทำงานบูรณาการร่วมกันของทุกกระทรวงทบวงกรมโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ช่วยกันดูในเขตบ้านของตัวเองว่าทางน้ำไหลในบ้านตัวเองเป็นอย่างไรถ้าเตรียมการไว้ได้ดีก็จะรับสภาพปริมาณน้ำที่มามากได้ ยกเว้นมามากเกินก็จะว่ากันอีกแบบหนึ่ง
             ทั้งนี้ เมื่อเกิดภัยก็ทำให้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุ เตรียมความพร้อมกันก่อนว่าเครื่องไม้เครื่องมือมีพอไหมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์น้ำหลากได้ ก็ได้สั่งการไปแล้วในส่วนของจังหวัดแพร่ ให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุของตัวเองว่า เวลามีภัยมาน้ำมามากพอรับมือได้ไหมเตรียมการช่วยเหลือผู้คนได้ไหม หลังจากนั้นหลังเกิดเหตุก็เตรียมการช่วยประชาชนอีก เป็นเรื่องที่มีระเบียบ มีแบบแผนมีกฎเกณฑ์ให้อยู่แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ของราชการแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวให้ได้ การเตรียมตัวให้ดีก็จะลดความเสี่ยงลง อย่างไรก็ตาม แพร่ก็ได้ทำในทุกอำเภอ เป็นร้อยกว่าจุด ก็จะลงพื้นที่ไปดูให้เห็นก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำในการขุดลอก มันก็จะทำให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าจะเตรียมกันได้ขนาดไหนในการรับภัยที่จะมาถึงในฤดูฝนนี้

ผู้ว่าฯแพร่ ลุยแผนลอกคลองร้อยกว่าจุดรับมืออุทกภัย          นายสมหวัง   กล่าวว่า ในแต่ละพื้นที่ก็ต้องให้มีเครื่องไม้เครื่องมือมันพร้อมในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องน้ำฝน เรื่องปริมาณน้ำว่าปริมาณขนาดไหนที่เราจะต้องแจ้งอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย คือไม่ตกอยู่ในความประมาท สมัยใหม่เครื่องไม้เครื่องมือมีมากขึ้น อุตุนิยมพยากรณ์ได้แม่นขึ้น เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแต่ละจุดมีมากขึ้น เมื่อเราทราบว่าจุดไหนมันอุ้มน้ำขนาดไหนแล้วถึงดินมันแตกลงมาน้ำป่ามันไหลลงมา ก็จะแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้าก่อนได้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด