ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมจัดงบประมาณซื้อวัคซีนราคาต้นทุนฉีดให้ประชาชน หากมีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเปิดทางทำได้ เพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประชาชนครบ 100 เปอร์เซ็นต์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมจัดงบซื้อวัคซีนให้ปชช.
            เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นายเจษฎา ศรุติสุต  นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยการระบาดโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปลูกพรหม จัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนสร้างภูมิต้านทานต่อโรคดังกล่าว จนล่าสุดมีวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ที่สร้างความสนใจและสร้างความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง มีความสนใจหากเปิดกว้างให้ท้องถิ่น ซึ่งมีงบประมาณสามารถจัดซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชน

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมจัดงบซื้อวัคซีนให้ปชช.
               จากที่ได้พูดคุยผู้บริหารเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 26 แห่ง ต่างมีความพร้อม และน่าจะเป็นการกระจายวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว ทั่วถึงเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดสรรวัคซีนในปัจจุบัน ที่จัดลำดับตามความจำเป็นของกลุ่มคน เช่น จนท.ด่านหน้า ส่วนราชการต่างๆ ต้องได้รับก่อน แต่ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนต่างๆ ของภาคประชาชน คุณภาพชีวิตของชาวบ้านฐานราก หยุดชะงัก ต้องเข้าใจว่า ชาวบ้านไม่มีเงินเดือน บางครอบครัวหาเช้ากินค่ำ เมื่อมีการระบาดโควิด-19 ประชาชนเข้าถึงวัคซีนล่าช้า การขับเคลื่อนต่างๆ ก็ช้าตามไปด้วย ทั้งๆที่ ท้องถิ่นมีงบประมาณอยู่แล้ว ตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด-19 กิจกรรมต่างๆ ถูกยกเลิก เงินงบประมาณ เงินสะสมยังคงมีอยู่ หากมีระเบียบเปิดให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน ทุกเทศบาลมีกองสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่ และมี อสม. ขอเพียงเปลี่ยนหรือแก้ไขระเบียบให้จัดซื้อได้ นำวาระเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่ออนุมัติ งบประมาณของท้องถิ่นก็คือ เงินภาษีของประชาชน


สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมจัดงบซื้อวัคซีนให้ปชช.


              หากซื้อวัคซีนในราคาต้นทุนเชื่อว่า 2 สัปดาห์ประชาชนได้รับวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเบาภาระของรัฐบาล การขับเคลื่อนการพัฒนาเดินหน้า อย่าลืมว่าทุกชุมชน ทุกเทศบาล มีตลาดสด ตลาดนัด มีอาชีพที่จำเป็นต้องเข้าถึงวัคซีน ที่สำคัญท้องถิ่น เทศบาลรู้บริบทของชุมชน สื่อสาร ทำความเข้าใจได้ง่าย หากแก้ไขให้สามารถใช้งบประมาณหรือเงินสะสมของเทศบาลที่มีอยู่แล้ว ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ในส่วนของประชาชนที่แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนผ่าน หมอพร้อม ก็ดำเนินต่อไป ส่วนที่ตกค้างเข้าไม่ถึง อนุมัติให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน เป็นการเติมเต็ม เพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกันการระบาดโควิด-19