พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ ลงพื้นที่ชุมชน เป็นห่วงประชาชน ประสบปัญหา ถูกเลิกจ้าง-ว่างงาน .

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2564) ได้พร้อมคณะ ไปเยี่ยมและมอบสิ่งของกับ "ชุมชนดอกไม้" เขตประเวศ กรุงเทพฯ ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้มีผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และทีมอาสาสมัครตัวแทนรับมอบข้าวสาร อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำดื่มบรรจุขวด แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมทั้งฟักทองจากเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองจาก ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นของเยี่ยมให้กำลังใจ

"ทวี สอดส่อง" ห่วงประชาชน ประสบปัญหา "ถูกเลิกจ้าง-ว่างงาน"


สำหรับ ชุมชนดอกไม้ มีประชากร ประมาณ 700 คน จำนวน 157 ครัวเรือน ที่ดั่งเดิมเป็นทุ่งทำการเกษตร เปลี่ยนแปลงต่อมาจากการสร้างถนนมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-สนามบินสุวรรณภูมิ ตัดผ่านชุมชนทำให้แยกชุมชนออกเป็น 2 ฝั่งถนน เมื่อถนนสร้างเสร็จการไปมาหาสู่คนภายในชุมชนต้องใช้สะพานลอยข้ามมอเตอร์เวย์และทางกลับรถใต้ถนนมีความยากลำบากกว่าอดีต อาชีพของชุมชนได้เปลี่ยนไป เช่น ทำงานในอุตสาหกรรม อาชีพเลี้ยงปลาในบ่อปลา เปิดร้านอาหาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านให้เช่า

"ทวี สอดส่อง" ห่วงประชาชน ประสบปัญหา "ถูกเลิกจ้าง-ว่างงาน"

สิ่งที่ชาวชุมชนกังวลใจจากวิกฤติแพร่เชื้อโควิด -19 ด้านสุขภาพแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง อาชีพการงาน ที่โรงงานหลายแห่งปรับลดพนักงาน ต้องปิดกิจการ "ปัญหาว่างงาน" กำลังจะตามมา การหางานใหม่เป็นเรื่องยากมาก ชุมชนจึงรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยตนเอง เพราะไม่มีใครรู้ปัญหาชุมชนดีเท่ากับคนในชุมชน ได้รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ ส่วนตัวเป็นห่วงปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ประชาชน "ถูกเลิกจ้าง-ว่างงาน" ที่รัฐบาลได้แสดงความไม่จริงใจ จริงจังในการแก้ปัญหา ที่เห็นชัดเจนคือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในส่วนของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลแรงงงานและสวัสดิการสังคมกลับได้รับงบประมาณลดลงจากปี 2564 มากถึงจำนวน 19,977.5 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 28.7 จากปีที่ผ่านมา) ดังนั้น ปัญหาการว่างงานและแรงงาน จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้ารัฐบาลไม่ทบทวนการจัดงบประมาณปี 2565 และมีความจริงใจกับประชาชน

"ทวี สอดส่อง" ห่วงประชาชน ประสบปัญหา "ถูกเลิกจ้าง-ว่างงาน"

"ทวี สอดส่อง" ห่วงประชาชน ประสบปัญหา "ถูกเลิกจ้าง-ว่างงาน"