"บิ๊กโจ๊ก" พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา(สบ9) เตรียมสำรวจความเห็นประชาชนผ่านโพล ปรับรูปแบบการทำงานตำรวจใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-ก.ย. 64 .

28 พฤษภาคม 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ในฐานะที่ปรึกษา (สบ 9) รับผิดชอบงานให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบ poll ผ่าน Google form เป็น people poll เพื่อเป็นการปรับรูปแบบการทำงานของ ตร.ใหม่ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป นำร่อง 4 เดือนแรก ถึงก.ย. 64 ซึ่งเป็นรูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ที่จะแสดงความคิดเห็นมีหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลจากสายตรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ พบปะประชาชน ให้ประชาชนแสกน หรือจะเป็นกรณีที่ประชาชนมาติดต่อที่สถานี หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเพจดังๆ อย่างผ่านสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Police TV) ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านคิวอาร์โค้ด 
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เปิดเผยอีกว่า ก่อนที่จะประเมิน จะเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปของประชาชน พื้นที่สถานีตำรวจที่รับผิดชอบ จากนั้นจะเข้าสู่รูปแบบคำถามของการประเมินของประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ความหวาดระแวงด้านต่างๆ แนวทางการแก้เหตุของตำรวจ เช่น มีการใช้เทคโนโลยี กล้อง CCTV การลงไปให้ความรู้ในโครงการต่างๆ การบังคับใช้กฎหมาย การออกตรวจของตำรวจว่าเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งความสะอาดเรียบร้อยของสถานี การพูดจาของตำรวจ จะถูกบันทึก ผลประเมินไว้ทั้งหมด ที่สำคัญที่สุด ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อตำรวจแค่ไหน พอสิ้นเดือน ระดับ กองบังคับการ กองบัญชาการ จะประมวลผลระดับสถานี เสนอผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสั่งการ ปรับแนวทางการทำงานให้เข้ากับความต้องการของประชาชนต่อไป ซึ่งทั้งหมดเป็นหน้างานยุทธศาสตร์ ตามที่ตนได้รับมอบหน้าที่จาก ผบ.ตร.