บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของอิสราเอลระบุว่าตนประสบความสำเร็จในการทดลองทางคลินิกของยาตัวใหม่สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) .

ยาข้างต้นมีชื่อว่า เมเซนเคียว (MesenCure) พัฒนาโดยบริษัท โบนัส ไบโอกรุ๊ป ใช้สำหรับรักษาอาการหายใจลำบากที่เป็นอันตรายถึงชีวิตในหมู่ผู้ป่วยโรคโควิด-19
ยาเมเซนเคียวนี้มีเซลล์ต้นกำเนิดไขมัน (ADSC) จากผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นส่วนประกอบ โดยผู้ป่วยจะได้รับยาผ่านการถ่ายเลือด ซึ่งบริษัทระบุว่ายาตัวนี้สามารถลดการอักเสบในเนื้อเยื่อปอด รวมถึงช่วยเรื่องกระบวนการฟื้นตัว
เมื่อราวหนึ่งปีก่อน การทดลองยาเมเซนเคียวในสัตว์ประสบความสำเร็จ รัฐบาลจึงอนุมัติให้ทดลองทางคลินิกในมนุษย์ที่ศูนย์การแพทย์รัมบัม ทางตอนเหนือของอิสราเอล โดยส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมทดลองเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 อาการหนักอายุระหว่าง 45-75 ปีจำนวน 10 ราย
ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน โรคปอดอักเสบร้ายแรง และมีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนมากยังป่วยเป็นโรคเชิงซ้อนอื่นๆ
หลังได้รับยาแล้วผู้ป่วยต่างมีอาการดีขึ้นและได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลเฉลี่ย 1 วันหลังการรักษาสิ้นสุดลง
การใช้ยาเมเซนเคียวทำให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและความวิตกกังวล
ในระยะต่อไปบริษัทจะทำการทดลองกับผู้ป่วยเพิ่มอีก 50 ราย โดยจะให้ยาเมเซนเคียวกับกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัมบัม