สสจ.นครพนม เผยยอดจองฉีดวัคซีนสูง มาจากประชาชนลงทะเบียน ไม่มีการเมืองเกี่ยวข้อง ปลื้มไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเป็นวันที่สาม พลังประชาชนเข้มแข็งส่องผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง

28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ในกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ว่า จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์จังหวัดนครพนมมีประชากรประมาณ 724,860 คน ในจำนวนนี้มีผู้มีอายุ 18 ขึ้นไปจำนวน 565,533 คนโดยก่อนหน้านี้ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ได้รับจัดสรรวัคซีนฉีดให้กับผู้ต้องสัมผัสกลุ่มเสี่ยงจำนวน 11,760 คน ส่วนในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ได้รับจัดสรรวัคซีนจำนวน 495,000 โดส เพื่อนำมาฉีดให้แก่ประชาชนทั่วไป  รวม 435,760 คน


สสจ.เผยยอดจองฉีดวัคซีนสูง คนตื่นตัวไม่เกี่ยวการเมือง

สสจ.เผยยอดจองฉีดวัคซีนสูง คนตื่นตัวไม่เกี่ยวการเมืองจากการประชาสัมพันธ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประกาศให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนอย่างทั่วถึง จึงมีประชาชนลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียน ขอย้ำว่าเกิดจากความร่วมมือร่วมใจทุ่มเททำงานของบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่บางคนสงสัยกัน 


สสจ.เผยยอดจองฉีดวัคซีนสูง คนตื่นตัวไม่เกี่ยวการเมือง


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่จังหวัดนครพนมไม่พบผู้ป่วยโควิดมาเป็นวันที่สาม ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ปลอดผู้ติดเชื้อมาแล้วหลายครั้ง แต่ทางการแพทย์ได้กล่าวไว้ว่า ตราบใดที่จำนวนผู้ป่วยในส่วนกลางยังไม่ลดลง ในนครพนมย่อมจะต้องมีผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงเข้ามา จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องพบผู้ป่วยโควิดอีก แต่จะไม่มีจำนวนมากเหมือนช่วงระบาดใหม่ๆ


สสจ.เผยยอดจองฉีดวัคซีนสูง คนตื่นตัวไม่เกี่ยวการเมือง

ทั้งนี้ การที่ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม นพ.มานพฯกล่าวว่า นอกจากในพื้นที่จะมี ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และ อสม.แล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นผู้แจ้งข่าว กรณีพบคนแปลกหน้าหรือผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเข้ามาในหมู่บ้าน เพราะประชาชนตื่นตัวต่อการระบาดของโรคโควิด ถือว่าเป็นกลุ่มพลังประชาชนเข้มแข็ง ที่คอยสอดส่องผู้ที่เข้ามาในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ การคัดกรองผู้สงสัยติดเชื้อโรคจึงมีประสิทธิภาพมากสสจ.เผยยอดจองฉีดวัคซีนสูง คนตื่นตัวไม่เกี่ยวการเมืองสสจ.เผยยอดจองฉีดวัคซีนสูง คนตื่นตัวไม่เกี่ยวการเมือง


และในข้อสรุปสั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ  มีมติดังนี้ 1.ในช่วงสถานการณ์จังหวัดนครพนมยังไม่พบผู้ติดเชื้อฯ เสนอให้มีการพิจารณาตรวจเชิงรุก และฉีดวัคซีน พนักงานสถานบริการ/บันเทิง สถานประกอบการนวด เป็นต้น 2.เป็นโอกาสพัฒนาของจังหวัดนครพนม หากมีการฉีดวัคซีนโควิดแก่ประชาชนแล้ว นับว่าเป็นจุดแข็ง เชื่อมสู่การพัฒนาตามนโยบายของประเทศจีน เวียดนาม และไทย ที่จะได้มีการลงทุน สอดรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกันในอนาคต 3.มอบทุกอำเภอ ดำเนินการให้มีข้อมูลกลุ่มผู้จำหน่ายในตลาด ที่รับสิ่งของจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อทำเฝ้าระวังเชิงรุก4.ประเด็นนักเรียนใหม่ที่จะมามอบตัว ม.1 และ ม.4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (สพม.ฯ)  ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค.64 ให้โรงเรียนมีการดำเนินการตามมาตรการฯ และมอบทางสาธารณสุข หารือแนวทางปฏิบัติกับทางโรงเรียน พร้อมเสนอให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลนักเรียนหรือผู้ปกครองที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมากน้อยเพียงใดฯ 5. มอบท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้อง พิจารณากรณีการเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แม้จะผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง (TSC: Thai Stop Covid) แต่ต้องคำพิจารณามาตรการของจังหวัดด้วย ได้แก่ การเดินทางของผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง, สถานที่กักตัว ฯลฯ  6.  มอบ สสจ.นครพนม ติดตามประเมินการจัดกิจกรรมสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม และ 7. มอบศึกษาธิการจังหวัด ส่งมอบข้อมูลการสำรวจนักเรียนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงให้ทาง สสจ.ฯทราบทันที

สสจ.เผยยอดจองฉีดวัคซีนสูง คนตื่นตัวไม่เกี่ยวการเมือง