โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เยาวชน ตามโครงการชุมชมยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสถานีตำรวจย่อยบ้านซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นชุมชนต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเพื่อชุมชน

28 พฤษภาคม 2564 ที่ สถานีตำรวจย่อยวัดบ้านซำ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เยาวชน ตามโครงการชุมชมยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสถานีตำรวจย่อยบ้านซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นชุมชนต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นพระอุปชา นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส, พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, พันตำรวจเอก เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับ สภ. เมืองศรีสะเกษ, นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ, นางวราลักษณ์ จำปาขีด นายก อบต.ซำ พร้อมด้วย กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 


โฆษกกรมตำรวจ ร่วมบวชเยาวชนแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน
โฆษกกรมตำรวจ ร่วมบวชเยาวชนแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน
โดยนอกจากจะมีเยาวชนบรรพชาอุปสมบท จำนวน 9 รูป และยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองศรีสะเกษ อาสาร่วมบวช จำนวน 3 รูป เพื่อเป็นพระพี่เลี้ยงแก่พระเยาวชน ขณะที่บวชร่วมอยู่วัด ร่วมถือศีล ปฏิบัติธรรมด้วย 

โฆษกกรมตำรวจ ร่วมบวชเยาวชนแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนโดย พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีปลงผม กับคณะเยาวชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ทุกฝ่าย ว่า นับเป็นโอกาสดีที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ริเริ่มในการตั้งสถานีตำรวจชุมชนย่อยขึ้นภายในหมู่บ้าน แม้จะยังไม่มีพื้นที่เป็นของตนเอง ยังไม่มีงบในการจัดสร้างสถานีโดยแท้ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดในการใช้ศาลาวัดเป็นสถานีตำรวจย่อย และมีแผนงานที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด จนนำมาสู่การนำเยาวชนเข้าสู่การบรรพชาอุปสมบท เพื่อเข้าศีลธรรม เป็นการหลอมรวมจิตใจให้มีศีล มีธรรม เกรงกลัวต่อบาป  

โฆษกกรมตำรวจ ร่วมบวชเยาวชนแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน


ซึ่งเชื่อว่า เมื่อลาสิกขาออกมา แม้จะใช้ระยะเวลาในการบวชเพียงระยะสั้น ๆ ก็จะทำให้ บุคคลเหล่านี้เป็นคนดีของชุมชน ของชาติสืบไป เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนได้อย่างแน่นอน และยังจะเป็นต้นแบบ เป็นโมเดลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปยัง สภ. อื่น ๆ ด้วย จึงขอมาร่วมอนุโมทนาบุญแก่ผู้ปกครองทุกคนด้วย

โฆษกกรมตำรวจ ร่วมบวชเยาวชนแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน
 


โฆษกกรมตำรวจ ร่วมบวชเยาวชนแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน