พะเยา - คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา จับมือ อปท. ฝ่ายปกครอง และอสม. เดินเท้าเคาะประตูบ้านเชิญชวนฉีดวัควีนป้องกันโควิด-19 เผยยอดจองวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ส่วนราชการที่ทำหน้าที่ด่านหน้า ข้อมูลเดือนมิถุนายน-ตุลาคมนี้ 85.50%

"พะเยา"เคาะประตูชวนฉีดวัคซีน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่วัดบ้านต๋อมกลาง ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมนายนายศุภชัย สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมผู้บริหาร ตัวแทนเทศบาลเมืองพะเยา ฝ่ายปกครอง นิสิตตามโครงการยกระดับฐานราก (จ้างงานโควิด-19) และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้และชักชวนประชาชนให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

"พะเยา"เคาะประตูชวนฉีดวัคซีน

ผศ.ดร.ปะราลี กล่าวว่า หากต้องการให้การแพร่เชื้อโควิด-19 หมดไปหรือให้แพร่เชื้อน้อยที่สุดจำเป็นต้องเร่งให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการบังคับใช้มาตรการ D M H T T อย่างเข้มงวด และการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ข้อดี ข้อเสีย หรือผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19ไว้แล้ว หรือคนที่กำลังจะตัดสินใจลงทะเบียนเพื่อฉีด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ให้กับชุมชนหรือประชาชน"พะเยา"เคาะประตูชวนฉีดวัคซีนนายศุภชัย  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม กล่าวว่า การเดินเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 และเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ต.บ้านต๋อม ในครั้งนี้ จะเป็นการเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับชาวบ้านในข้อสงสัย ข้อกังขาเรื่องผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนและมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ โดยจะเข้าไปในชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน"พะเยา"เคาะประตูชวนฉีดวัคซีนส่วนสถานการณ์การจองฉีดวัคซีนของ จ.พะเยา กลุ่มผู้สูงอายุ- ผู้ป่วยเรื้อรัง ส่วนราชการที่ทำหน้าที่ด่านหน้า ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2564 มียอดผู้จองฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 117.573 ราย คิดเป็น 85.50 เปอร์เซ็นต์ ยอดจองสูงสุดที่ อ.แม่ใจ 99.77 เปอร์เซ็นต์ และน้อยที่สุดคือพื้นที่อ.เมืองพะเยา 71.37 เปอร์เซ็นต์

"พะเยา"เคาะประตูชวนฉีดวัคซีน