ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ แจงสิ่งของ-เงินบริจาคในโรงพยาบาลสนามแม่คือ ที่ดูแลเด็กเล็ก มีคณะกรรมการฯดูแลในการกระจายของให้กับครอบเด็กที่ติดเชื้อ-หน่วยงานรัฐในพื้นที่ ระบุเงินบริจาคที่เหลืออีก 800,000 บาท รอข้อสรุปจากคณะกรรมการฯลงมตินำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับเด็ก พร้อมเปิดเรียน 14มิ.ย.64ยันเงิน-ของบริจาครพ.สนามแม่คือมีคณะกรรมการฯดูแลเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงถึงกรณีมีประชาชนได้สอบถามเกี่ยวกับของที่ได้รับบริจาคที่เหลือจากการเปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลแม่คือที่ได้ปิดตัวไปเมื่อวันที่ 4 พ.ค.2564ว่า นับตั้งแต่ทางเทศบาลตำบลแม่คือ ได้เปิดโรงพยาบาลสนาม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้รับธารน้ำใจจากประชาชนนำของมาบริจาคเป็นจำนวนมาก และได้มีการบันทึก การรับจ่ายของบริจาคไว้ทุกครั้ง โดยสิ่งของนั้นจะเป็นอาหาร และของจำเป็นสำหรับเด็ก ส่วนเงินนั้น มีจำนวน 1,000,000 บาท

ยันเงิน-ของบริจาครพ.สนามแม่คือมีคณะกรรมการฯดูแลกระทั่ง เมื่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กลับสู่ภาวะปกติ ได้มีการปิดโรงพยาบาลสนามแม่คือ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2564 และได้มีคณะกรรมการที่รับมอบหมายจากนายอำเภอดอยสะเก็ดในการพิจารณา และให้แนวทางในการดำเนินการได้นำสิ่งของ และอาหารไปช่วยเหลือเด็กเล็ก คุณครู ผู้ปกครองที่ได้รับเขื้อ จำนวน 26 ครอบครัว ได้ช่วยเหลือ เด็กเล็กในความดูแลอีก 38 ครอบครัว ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ในตำบลแม่คือ 180 ครอบครัว


ยันเงิน-ของบริจาครพ.สนามแม่คือมีคณะกรรมการฯดูแล


นอกจากนั้น ได้มีการนำของไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลเชิงดอย ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลเทพเสด็จ และตำบลป่าป้อง และยังได้นำของบริจาคมอบให้ครอบครัวเด็กอีกหลายครั้ง ในส่วนของวัสดุการแพทย์บางส่วน ได้นำมอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน สาธารณสุขอำเภอ สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด โรงพยาบาลดอยสะเก็ด และที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด และยังประสานในส่วนสาธารณสุขในการสำรวจเด็กเพื่อจัดมอบผ้าอ้อมตามขนาดของเด็กต่อไป

ยันเงิน-ของบริจาครพ.สนามแม่คือมีคณะกรรมการฯดูแลสำหรับ เงินที่ได้รับบริจาคมา 1,000,000 บาทนั้นได้เบิกไป 200,000 บาทในการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ, เครื่องมือทางการแพทย์ , ค่าอาหารของบุคลากร และค่าบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ส่วนที่เหลืออีก 800,000 บาทนั้น ทางคณะกรรมการฯจะมีการพิจารณาว่าจะนำไปปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การสร้างสนามเด็กเล่น หรือกองทุนการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการประชุม และหารือกันอีกครั้ง ส่วนสิ่งของที่เหลือนั้น นม จำนวน 324 ลัง กระดาษทิชชู่ จำนวน 240 ม้วน กระดาษทิชชู่เปียก จำนวน 565 ห่อ น้ำดื่ม 450 แพ๊ค (ทั้งใหญ่และเล็ก) และผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 650 ห่อ คละไซส์ รวมถึงเสื้อผ้าจะได้มอบแก่เด็กๆตามเป้าหมายของผู้บริจาคต่อไป

ยันเงิน-ของบริจาครพ.สนามแม่คือมีคณะกรรมการฯดูแล
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลแม่คือ ได้เข้าไปติดตามทั้งเด็ก และครอบครัวของผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ผลเป็นลบทั้งหมด และคาดว่าพร้อมที่จะกลับเข้ามาเรียนได้ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564