พิษณุโลก- สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลกและอสม.ออกรณรงค์เชิญชวนลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน "พิดโลกพร้อม" เพื่อรอเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เผยเริ่มคิกออฟฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยงวันแรก 7 มิ.ย.นี้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก เช้านี้มีตลาดนัดเกษตรกรพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยอสม.และฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ได้ออกรณรงค์เชิญชวนชาวพิษณุโลกลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "พิดโลกพร้อม"เพื่อรอเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชน พร้อมทั้งบริการให้ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ สแกนคิวอาร์โค้ด แอปพลิเคชันพิดโลกพร้อม หลังรัฐบาลมีนโยบายในการชะลอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม"ออกไปก่อน โดยให้ลงทะเบียนผ่านระบบของแต่ละพื้นที่
ชวนลงทะเบียน"พิดโลกพร้อม"-คิกออฟฉีดวัคซีน7มิ.ย.นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวว่า ได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวพิษณุโลก พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดเกษตรกร ได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน "พิดโลกพร้อม"ไว้ก่อน โดยจังหวัดมีระบบการจัดลำดับการฉีดวัคซีนตามการลงทะเบียน และจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปได้ในอีกสองเดือนข้างหน้า หลังจากเดือนมิถุนายนและกรกฏาคมจะเริ่มฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี และกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวก่อน


ชวนลงทะเบียน"พิดโลกพร้อม"-คิกออฟฉีดวัคซีน7มิ.ย.
ทั้งนี้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สรุปข้อมูลจำนวนการลงทะเบียนจองรับวัคซีนของจังหวัดพิษณุโลก ยอดสะสม ตั้งแต่ 1-27 พฤษภาคม 2564 จำนวนลงทะเบียนหมอพร้อม 114,752 คน จำนวนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "พิดโลกพร้อม" 35,432 คน จำนวนจองเชิงรุกที่ยังไม่ได้คีย์เข้าระบบ 117,292 คน รวมการจองจังหวัดพิษณุโลก 267,476 คน คิดเป็น 57.67% ของจำนวนประชากรที่ฉีดวัคซีน

ชวนลงทะเบียน"พิดโลกพร้อม"-คิกออฟฉีดวัคซีน7มิ.ย.

ขณะที่การคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลกโลกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ในการฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวก่อนในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฏาคม ตามการจัดสรรฉีดวัคซีนจากรัฐบาล ในอำเภอเมืองพิษณุโลก กำหนดสถานที่ฉีดที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนอำเภอต่าง ๆ กำหนดสถานที่ฉีดวัคซีนที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอ

ชวนลงทะเบียน"พิดโลกพร้อม"-คิกออฟฉีดวัคซีน7มิ.ย.