โคราชคุมเข้มคลัสเตอร์ตำบลหันห้วยทราย อ.ประทาย ขยายวง 2 ติดเชื้อเพิ่มรวมสะสม 31 ราย ได้ตัดวงจรการแพร่เชื้อโดยมีคำสั่งให้ปิดบ้านหันห้วยทราย หมู่ 1 บ้านหนองช่องแมว หมู่ 2 และบ้านชลประทาน หมู่ 9 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย เป็นเวลา 14 วัน

27 พฤษภาคม 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายแพทย์วิชาญ  คิดเห็น รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 91/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

นพ.วิชาญ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 7 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 3 ราย อ.ครบุรี 3 ราย และ อ.ประทาย 1 ราย รวมยอดสะสม 927 ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 743 ราย และยังรักษาอยู่ 174 ราย 

โคราชคุมเข้มคลัสเตอร์ตำบลหันห้วยทราย อ.ประทาย

ทั้งนี้คลัสเตอร์ตำบลหันห้วยทราย อ.ประทาย ต้องเฝ้าระวังและเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมทั้งสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจชาวบ้านที่ถูกกักตัวให้ปฏิบัติตามาตรการอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการติดเชื้อได้ขยายวง 2 ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง การสอบสวนระบาดวิทยาผู้ป่วยรายที่ 814 ชายไทยอายุ 47 ปี ไทม์ไลน์ วันที่ 4-6 พ.ค. เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7 พ.ค. กลับมาประกอบธุรกิจสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ ต.หันห้วยทราย แต่ผู้ป่วยมิได้รายงานตัวกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โดยใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและมีกิจกรรมทางสังคมรวมทั้งเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหารด้านหลังสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ปิดให้บริการชั่วคราว โดยมิได้ป้องกันแต่อย่างใด 


โคราชคุมเข้มคลัสเตอร์ตำบลหันห้วยทราย อ.ประทายวันที่ 13-14 พค. มีอาการไข้ แต่ยังมีกิจกรรมตามปกติ วันที่ 17 พ.ค. ตรวจหาเชื้อ วันที่ 18 พ.ค. ผลตรวจยืนยันติดเชื้อ จึงได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อนมาตรวจหาเชื้อ ล่าสุดเป็นการติดเชื้อวง 2 เพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยรายที่ 924 ชายอายุ 22 ปี ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 829 ภรรยา ทำให้มีผู้ป่วยสะสมรวม 31 ราย อย่างไรก็ตามได้ตัดวงจรการแพร่เชื้อโดยมีคำสั่งให้ปิดบ้านหันห้วยทราย หมู่ 1 บ้านหนองช่องแมว หมู่ 2 และบ้านชลประทาน หมู่ 9 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย เป็นเวลา 14 วัน พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ป่วยรายที่ 814 ข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ได้นำกลุ่มเสี่ยงมาคัดกรองตรวจหาเชื้อรอบสองเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้เบ็ดเสร็จ

โคราชคุมเข้มคลัสเตอร์ตำบลหันห้วยทราย อ.ประทาย