ผช.ผอ.รพ.มหาราชโคราช ย้ำมีวัคซีนซิโนแวคเหลือฉีดให้ผู้ลงทะเบียนที่เซนทรัลฯ แค่วันเสาร์นี้เท่านั้น ส่วนหลังจากวันเสาร์ไปแล้วต้องลุ้นกระทรวงสาธารณสุขจะส่งมาเพิ่มวันไหน ขณะที่ทั้งจังหวัดมียอดฉีดสะสมแล้ว 67,538 ราย หรือติดเป็นร้อยละ 4.02 เท่านั้น

27 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ(ความรับผิดชอบต่อสังคมและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้  มีผู้ป่วยโควิด19 รายใหม่ 7 ราย โดยพบใน อ.ครบุรี ที่ ต.แชะ 1 ราย กับ ต.เฉลียง 2 ราย   และพบที่ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 3 ราย กับที่ ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย 1 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมเป็น 927 ราย โดยรักษาหาย  743 ราย  ยังคงรักษา  174 ราย  และเสียชีวิต 10 ราย  ซึ่งทางจังหวัดฯกำลังเร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ถึงเป้าหมาย ร้อยละ 70 ของประชากร คือ 1,885,023 ราย แต่ตอนนี้ ฉีดให้กับรายใหม่จำนวน 8,225 ราย รวมยอดฉีดสะสมแล้ว 67,538 ราย หรือติดเป็นร้อยละ 4.02 เท่านั้น 

ย้ำมีวัคซีนเหลือฉีดให้ผู้ลงทะเบียนที่เซนทรัลฯ แค่วันเสาร์นี้ซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับว่า วัคซีนที่ทางโรงพยาบาลมหาราชเหลืออยู่ สามารถใช้ได้เพียงพอจนถึงแค่วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 นี้เท่านั้น ดังนั้น ทางโรงพยาบาลมหาราชฯ จึงต้องบริหารจัดการระบบการฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยให้บริการฉีดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม และระบบของโรงพยาบาลมหาราชฯ ซึ่งได้มีการลงทะเบียนควบคู่กันไปตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา  โดยโรงพยาบาลมหาราชฯ  ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนลงทะเบียนในระบบได้วันละ 2,000 คนซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเต็ม จนถึงเดือนสิงหาคม 2564 แล้ว รวม 1 แสนกว่าคน แต่ว่า วัคซีนที่เหลืออยู่ขณะนี้ ใช้ได้ไปจนถึงแค่วันที่ 29 พฤษภาคมนี้เท่านั้น 

ย้ำมีวัคซีนเหลือฉีดให้ผู้ลงทะเบียนที่เซนทรัลฯ แค่วันเสาร์นี้


ดังนั้น ที่จุดฉีดภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา จากที่เคยฉีดได้วันละ 7,000 คน ขณะนี้ปรับลดจำนวนลงเหลือประมาณวันละ 3,000 คนเท่านั้น โดยในช่วงเช้า จะเปิดโอกาสฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในระบบของโรงพยาบาลมหาราชฯ ส่วนในช่วงบ่ายจึงสามารถฉีดให้กับประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนกับระบบ "หมอพร้อม" และ "มหาราชพร้อม" ตามลำดับ ส่วนหลังจากวันเสาร์ไปแล้ว ก็ต้องให้กำลังใจกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อช่วยให้หาวัคซีนมาให้ชาวโคราชได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้อย่างต่อเนื่อง และหวังว่า จะมีวัคซีนเพิ่มขึ้นในเร็วๆ นี้

ย้ำมีวัคซีนเหลือฉีดให้ผู้ลงทะเบียนที่เซนทรัลฯ แค่วันเสาร์นี้

ย้ำมีวัคซีนเหลือฉีดให้ผู้ลงทะเบียนที่เซนทรัลฯ แค่วันเสาร์นี้