สงขลา - ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด มั่นใจสามารถควบคุมการลักลอบเข้าเมืองและแพร่ระบาดโควิด-19ที่อาจติดมาจากฝั่งมาเลเซียได้ ใช้มาตรการทางกฏหมายจัดการกับกลุ่มที่ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางด่านชายแดนทั่วประเทศ

สถานการณ์โควิด19 ในพื้นที่จ.สงขลา ซึ่งขณะนี้ยังคงมีการคุมเข้มพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19และตรวจหาเชื้อเพื่อป้องกันโควิด19สายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้เข้ามาระบาดในประเทศไทย

ผช.ผบ.ทบ. มั่นใจคุมลักลอบเข้าเมืองจากมาเลย์ได้


26 พฤษภาคม 2564  พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่กว่า220คน  ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 และแจกจ่ายอาหารน้ำดื่ม จำนวน 220 ชุด มอบหน้ากากอนามัยอุปกรณ์กีฬา สิ่งของบริโภคยังชีพ และแจกฟักทองจำนวน 1 ตัน ที่ทางแม่ทัพภาค4 ได้ช่วยได้รับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาราคาตกต่ำจากผลพวงของโควิด19

ผช.ผบ.ทบ. มั่นใจคุมลักลอบเข้าเมืองจากมาเลย์ได้

นอกจากนี้ทางกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ได้จัดรถโรงครัวสนาม และรถปันสุขผลิตผลการเกษตร จากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง อ.คลองหอยโข่ง และโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพลมาแจกจ่ายประชาชนที่มารอรับความช่วยเหลือ รวมทั้งได้มอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดาจากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพล จำนวน 2,000 ตัว มอบให้กับ โครงการทหารพันธุ์ดี และจัดชุดปฏิบัติการ Army COVID Buster ฉีดพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและโควิด19 ในชุมชนและพื้นที่สาธารณะในต.ปาดังเบซาร์ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด19ด้วย

ผช.ผบ.ทบ. มั่นใจคุมลักลอบเข้าเมืองจากมาเลย์ได้

ผช.ผบ.ทบ. มั่นใจคุมลักลอบเข้าเมืองจากมาเลย์ได้

พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่าจากากรลงพื้นที่ติดตามสถาการณ์ชายแดนไทยมาเลเซียมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการลักลอบเข้าเมืองและการระบาดของโควิด19จากมาเลเซียได้เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยและผู้นำท้องถิ่นในการช่วยกันเฝ้าระวัง พร้อมกับใช้มาตรการทางกฏหมายสูงสุดมาบังคับใช้กับกลุ่มที่พยายามลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางชายแดนทั่วประเทศ

ผช.ผบ.ทบ. มั่นใจคุมลักลอบเข้าเมืองจากมาเลย์ได้

ผช.ผบ.ทบ. มั่นใจคุมลักลอบเข้าเมืองจากมาเลย์ได้