แม่ฮ่องสอน - หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้จัดหมวดทหารเสนารักษ์เข้าให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลในขั้นต้นให้กับผู้ลี้ภัยและราษฎรไทยพื้นที่บ้านท่าตาฝั่ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รวมถึงการดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงที่เป็นพาหะในการระบาดของโรคมาลาเรียในพื้นที่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผอ.ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น. เป็นต้นมา ไม่มีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู.) ด้านตรงข้าม อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และปัจจุบันยังคงไม่มีการปฏิบัติการทางอากาศในฝั่งประเทศเมียนมา เป็นระยะเวลา 26 วันฉก.ร.7 เร่งช่วยเหลือผู้ลี้ภัย


สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบในเมียนมา ปัจจุบันยังคงอาศัยหลบภัยสงครามในไทย จำนวน 1,047 คน ประกอบด้วย พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยมะระ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 197 คน , พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยจอกลอ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 77 คน , พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยโกเกร๊ะ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 747 คน และ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณ บ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จำนวน 26 คน


ฉก.ร.7 เร่งช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

ส่วนการให้ความช่วยเหลือขั้นต้นในด้านมนุษยธรรมนั้น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับศูนย์สั่งการชายแดนฯได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้ การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่อพยพมายังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวในฝั่งประเทศไทย , การจัดระเบียบพื้นที่และจัดระบบสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มาจากบุคคลภายนอกเข้าไปสู่ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว และการจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ เพื่อให้ผู้หนีภัยความไม่สงบได้รับทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน


ฉก.ร.7 เร่งช่วยเหลือผู้ลี้ภัยผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การให้การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้จัดหมวดทหารเสนารักษ์เข้าให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลในขั้นต้น หากมีผู้ป่วยอาการหนักจะดำเนินการเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับการรักษาต่อไป รวมถึงการดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงที่เป็นพาหะในการระบาดของโรคมาลาเรียในพื้นที่ฉก.ร.7 เร่งช่วยเหลือผู้ลี้ภัย


ในส่วนของราษฎรไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่เดินทางมายังตำบลรวบรวมพลเรือนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแผนการอพยพพลเรือนในพื้นที่ ปัจจุบันมีราษฎรอยู่ในพื้นที่ตำบลรวบรวมพลเรือน 2 แห่ง จำนวน 217 คน ดังนี้ คือพื้นที่ตำบลรวบรวมพลเรือน ห้วยกองกูด ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 178 คน และ พื้นที่ตำบลรวบรวมพลเรือน ห้วยกองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 39 คน


ฉก.ร.7 เร่งช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั้งนี้ ศูนย์สั่งการชายแดนฯร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยดำเนินการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และการบูรณาการหน่วยงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการให้ความช่วยเหลือราษฎรไทยในพื้นที่ตำบลรวบรวมพลเรือน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการช่วยเหลือเข้าถึงราษฎรไทยทุกคน

ฉก.ร.7 เร่งช่วยเหลือผู้ลี้ภัย