นครพนมส่งทีมนักรบเสื้อกาวน์ บุคลากรทางการแพทย์ และกำลังแรงใจสนับสนุน รพ.บุษราคัม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564 ขณะที่ภาพรวมปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีผู้ป่วยติดเชื้อรวมสะสม 137 ราย รักษาหายแล้ว 120 ราย เสียชีวิต 2 ราย ยังคงรักษาอยู่ 15 ราย

26 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดจังหวัดนครพนม รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ว่า ยังคงมีอยู่ ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กทม. เพื่อกลับภูมิลำเนา 1 ราย โดยได้เดินทางมาด้วยรถตู้รับจ้างแม้ขณะเดินทางจะมีการปิดแมสก์ตลอดเวลา แต่ผู้โดยสาร 13 รายที่ร่วมเดินทางมาด้วยก็กลายเป็นบุคคลเสี่ยงสัมผัสสูงทั้งหมด แยกเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครพนม 10 รายและต่างจังหวัดอีก 2 ราย ขณะที่อีกรายเป็นนักเรียนที่ระหว่างปิดภาคเรียนได้ไปอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่นนทบุรี และเมื่อใกล้จะเปิดภาคเรียนบิดาจึงได้นำรถยนต์ส่วนตัวมาส่งที่นครพนมพร้อมกับญาติ ทำให้เคสนี้มีผู้เสี่ยงสัมผัสสูงรวมทั้งสิ้น 5 ราย โดยทั้ง 2 กรณีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อและให้กักตัวเองทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ในภาพรวมปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีผู้ป่วยติดเชื้อรวมสะสม 137 ราย รักษาหายแล้ว 120 ราย เสียชีวิต 2 ราย ยังคงรักษาอยู่ 15 ราย 

ส่งทีมนักรบเสื้อกาวน์ สนับสนุน รพ.บุษราคัมและในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวอยู่ไม่มาก บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดนครพนมจึงได้อาสาที่จะไปดูแล ฟื้นฟู รักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่โรงพยาบาลบุษราคัม อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่มีผู้ป่วยเข้าทำการรักษาอยู่มากกว่า เพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ในการแบ่งเบาภาระ หน้าที่ ช่วยกันดูแลประชาชน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564

ส่งทีมนักรบเสื้อกาวน์ สนับสนุน รพ.บุษราคัม

โดยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และคณะผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ได้นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อาสาสมัครไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง อายุรแพทย์  นางสาวจิราวรรณ สันติเสวี เภสัชกร นางบุญรอง ยามแย้ม พยาบาลวิชาชีพ นางจิรัชญา ฤทธิกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ นางสาวช้องนาง สุวรรณราช พยาบาลวิชาชีพ นายปริญญา ดวงมณี นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) และนายพัฒนพล โกพล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I) 

ส่งทีมนักรบเสื้อกาวน์ สนับสนุน รพ.บุษราคัมประกอบพิธีไหว้พระขอพร จากพระพุทธนิราพาธโลกนาถดิลก พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลนครพนม ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ก่อนที่จะร่วมกันกล่าวขอบคุณที่ทุกคนได้เสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมและเป็นตัวแทนของประชาชนจังหวัดนครพนมไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ จากนั้นจึงได้ร่วมกันมอบดอกไม้และพระเครื่องเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขก่อนออกเดินทาง

ส่งทีมนักรบเสื้อกาวน์ สนับสนุน รพ.บุษราคัม