ศบค. เผย เสียชีวิตสูงสุด 41 ราย ยอดผู้ติดเชื้อ 2,455 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 1,976 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 479 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,571 ราย ผู้ป่วยสะสม 109,031 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)