พิษณุโลก - ประธานหอการค้าพิษณุโลก ร่วมกับ YEC ได้ประสานกับหอการค้าจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทำโครงการ "มีภูมิรับสิทธิ์" โดยร่วมกับร้านค้ากว่า 120 ร้านค้า สำหรับประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เผยมีส่วนลดราคาสินค้า ตั้งแต่ 10-60 % เริ่ม 1 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2564 นี้ ด้านผู้ว่าฯพิษณุโลก เผยคิวการฉีดวัคซีนเต็มยาว 2 เดือน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเมฟาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก แถลงโครงการมีภูมิรับสิทธิ์ หรือโครงการ "WE SAFE" โดยทางหอการค้า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย และตาก ได้รวบรวมผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม เพื่อให้สิทธิประโยชน์สำหรับประชาชนที่ฉีดวัคซีน โควิด -19 โดยหลักการต้องการกระตุ้นให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้มากขึ้น 
"มีภูมิรับสิทธิ์"-ฉีดวัคซีนรับส่วนลดสูง60%จากนั้นทางหอการค้าและ YEC ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จะมอบสติ๊กเกอร์ ติดที่หลังบัตรประชาชน เพื่อนำไปใช้สิทธิส่วนลด ค่าอาหาร ค่าโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการ WE SAFE ใช้เป็นส่วนลด 10 -60 % โดยคาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 120 ร้านค้า ล่าสุด จ.พิษณุโลก มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 50 ร้านค้า ขณะที่สมาคมโรงแรมได้มีการรวมตัวกับพร้อมใจลดราคาค่าห้องพัก 50 % เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง

"มีภูมิรับสิทธิ์"-ฉีดวัคซีนรับส่วนลดสูง60%

นายปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการ "WE SAFE" เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ ) รวมทั้งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 อีกด้วย โครงการ "PITLOK SAFE " จึงสานต่อจากโครงการดังกล่าวข้างต้น นำเสนอโปรโมชั่นส่งเสริมการขายจากร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมกับโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพิษณุโลก 

"มีภูมิรับสิทธิ์"-ฉีดวัคซีนรับส่วนลดสูง60%

โดยผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติได้รับโปรโมชั่นจากร้านค้าต่างๆ นั้น ต้องเป็นคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ซึ่งไม่จำกัดยี่ห้อวัคซีนและสถานที่ที่ได้รับวัคซีน ผู้ที่ประสงค์จะรับโปรโมชั่นจากร้านค้าต่างๆ ในโครงการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนให้ผู้ประกอบการก่อนรับบริการ ไม่ว่าจะเป็น 1.ใบนัดการรับวัคซีนเข็มแรก หรือ เข็มที่สอง 2.มีสติ๊กเกอร์ ในเครือ โครงการ WE SAFE โครงการ "PITLOK SAFE" ดำเนินการโดยหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ และประชาชนจังหวัดพิษณุโลก และในเครือโครงการ ในฐานะผู้บริโภค โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564 สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อทางกล่องข้อความของเฟซบุ๊ก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก หรือ YEC Phitsanulok Line : @406nbznp

"มีภูมิรับสิทธิ์"-ฉีดวัคซีนรับส่วนลดสูง60%"มีภูมิรับสิทธิ์"-ฉีดวัคซีนรับส่วนลดสูง60%อย่างไรก็ตาม โครงการที่จัดขึ้นต้องการให้ประชาชนตระหนักด้านความปลอดภัยเป็นอันดับต้น จากการพร้อมใจกันฉีดวัคซีน ส่วนทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นผลพลอยได้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลในไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไปแล้ว ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโควต้าการได้รับวัคซีนแต่ละจังหวัดมีข้อจำกัดที่ต้องกระจายให้จังหวัดพื้นที่ระบาดรุนแรงก่อน ทำให้ยอดการรับการฉีดวัคซีนต้องล่าช้าออกไปกว่ากำหนด

"มีภูมิรับสิทธิ์"-ฉีดวัคซีนรับส่วนลดสูง60%

ขณะที่สถานการณ์โควิดของจังหวัดพิษณุโลก ล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 วันต่อเนื่อง ยังมีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก จำนวน 17 ราย ทางนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทางจังหวัดยังคงรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบ หมอพร้อม กับ พิษณุโลกพร้อม เพื่อจัดคิวในการรับวัคซีนที่กำลังในการจัดสรรให้เร็วๆนี้ โดยในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้คิวการฉัควัคซีน ได้เต็มหมดแล้ว คิวที่ทะเบียนใหม่จะได้ไปฉีดในเดือนสิงหาคมต่อไป

"มีภูมิรับสิทธิ์"-ฉีดวัคซีนรับส่วนลดสูง60%