รมช.เกษตรฯ คิกออฟรณรงค์ป้องกันโรคลัมปีสกินที่กำลังระบาดแล้ว 35 จังหวัดทั่วประเทศ มีสัตว์ป่วยกว่า 7,000 ตัวตายแล้ว 53 ตัว สั่งกรมปศุสัตว์เร่งนำเข้าวัคซีน 60,000 โดส จัดสรรให้กับพื้นที่เสี่ยงฉีดให้โค กระบือทันที พร้อมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย

25 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันคิกออฟโครงการรณรงค์ป้องกันโรคโคลัมปีสกิน ที่ระบาดในโค-กระบือ ทำกำลังระบาดทั่วภาคอีสาน พร้อมกับประชุมการป้องกันและรณรงค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ เพื่อให้โรคนี้หายไปจากประเทศไทย โดยไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ พร้อมหาอุปกรณ์ ปัจจัย ให้กับเกษตรกร เช่น ยาและวัคซีนป้องกันโรค
รมช.เกษตร คิกออฟป้องกันโรคลัมปีสกินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีได้สั่งการมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไข ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ในเบื้องต้นให้กับเกษตรกรทุกรายที่ประสบปัญหา นอกจากนี้ได้ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นำเงินส่วนหนึ่งมาประกันชีวิตโค หากสัตว์ตายทุกกรณี จ่าย 30,000 บาท เบี้ยประกัน 400 บาท คุ้มครอง 6 เดือนในระหว่างที่เกิดภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานบริษัทประกันเพื่อเข้ามาดูแล ขณะที่วัคซีน ที่จะฉีดให้โค กระบือ จะมาถึงในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 60,000 โดส นำเข้าจากแอฟริกา มีการตั้งกรรมการพิจารณาโดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน ให้จัดสรรวัคซีนไปในพื้นที่เสี่ยงเกิดโรคก่อนได้ทันที หลังการประชุมพิจารณาในสัปดาห์หน้า ถือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดในขณะนี้ อาจจะยังไม่ทั่วถึงเพราะโรคนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นจึงยังไม่มีวัคซีนเพียงพอ  รมช.เกษตร คิกออฟป้องกันโรคลัมปีสกิน


นอกจากวัคซีนแล้ว เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้แจกยารักษา 7 ชนิดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ  พร้อมออกประกาศไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้โดยผ่านโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และเพื่อสุขอนามัยที่ดีที่สุด ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน  ข้อมูลจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกยืนยันว่า โรคนี้ไม่ติดต่อในสัตว์ประเภทอื่นนอกจากโค-กระบือ

รมช.เกษตร คิกออฟป้องกันโรคลัมปีสกิน

ข้อมูลจากรมปศุสัตว์ รายงานว่า ขณะนี้โรคลิมปีสกิน ที่ระบาดในโค-กระบือกระจายแล้วทั่วประเทศ 35 จังหวัด มีสัตว์ป่วยกว่า 7,000 ตัว ตาย 53 ตัว ระหว่างนี้ต้องควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ หากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ที่จะกักกันตรวจโรค อย่างเข้มงวด

รมช.เกษตร คิกออฟป้องกันโรคลัมปีสกิน