ยอดจองคิวฉีดวัคซีนเชียงใหม่คึกคักอย่างต่อเนื่อง ด้านภาคเอกชนจี้ภาครัฐจัดสรรให้พอ-ฉีดให้เร็ว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ เผยมี 6,073 รายจ่อคิวฉีดวัคซีน หวังลุกขึ้นมาทำมาหากิน ขณะที่กกร.เชียงใหม่ รวมรายชื่อ 3 องค์กรเอกชนกว่า 170,000 คนรอฉีควัคซีน หอการค้าเชียงใหม่ คาดเปิดเมืองรับท่องเที่ยวเดือนตุลาคม '64 ประสานศูนย์การค้า-โมเดริ์นเทรด เตรียมสถานที่ีรองรับการฉีดวัคซีน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ภาคเอกชนเชียงใหม่ขอฉีควัคซีนก่อนเปิดเมืองต.ค.64


เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานการบริหารการจัดการฉีควัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้มีจำนวนการจองคิวฉีดวัคซีน 172,208 ราย แบ่งเป็นการจองหมอพร้อม 78,022 ราย และจองผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. 94,816 ราย โดยนพ.นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกปฎิบัติการเชิงรุกในการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด19พบว่า ในกลุ่มประชาชนทั่วไปมีีความตื่นตัวสูงมาก ในเบื้องต้นมีแผนในการฉีควัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564 นั้น ได้รับจำนวน 68,000โดส จะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังก่อน เดือนกรกฎาคม 419,000 โดส , เดือนสิงหาคม 238,000 คน และเดือนกันยายน 408,000 คน โดยการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มต่างๆนั้น จะต้องผ่านการพิจาราณาจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะประเมินกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปอย่างเพียงพอที่ประเมินไว้คือ 1.2 ล้านคน หรือร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด พร้อมกันนี้ได้เตรียมสถานที่ฉีควัคซีนไว้แล้วกว่า 46 แห่ง

ภาคเอกชนเชียงใหม่ขอฉีควัคซีนก่อนเปิดเมืองต.ค.64
พล.ต.ต.ประชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวมรายผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1. กลุ่มโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ จำนวน 2,465 คน 2. กลุ่มขนส่ง รถสองแถว รถตู้ รถเช่า จำนวน 408 คน, 3. กลุ่มร้านอาหาร นวด สปา จำนวน 548 คน, 4. กลุ่มร้านของฝาก ของที่ระลึก ห้างสรรพสินค้า จำนวน 991 คน, 5. กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 203 คน, ,6. กลุ่มบริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการทัวร์ จำนวน 151 คน, 7. กลุ่มมัคคุเทศก์ จำนวน 451 คน, และ8. หน่วยงาน สมาคม จำนวน 274 คน รวมทั้งหมด 6,073 คน เพื่อขอรับการฉีควัคซีนโควิดกับทางนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ภาคเอกชนเชียงใหม่ขอฉีควัคซีนก่อนเปิดเมืองต.ค.64


ทั้งนี้ ภาคการท่องเที่ยวมองว่า จะต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโดยเร็วที่สุด โดยเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่มีแผนที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีผลตอบรับกลับมาจากทางจังหวัดเชียงใหม่ ว่าจะมีการจัดสรรการฉีควัคซีนเมื่อไหร่ โดยสถานการณ์ภาพรวมการท่องเที่ยวขณะนี้ถือว่าหนักมาก ผู้ประกอบการหลายรายเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ หรือแม้กระทั่งการพักชำระหนี้ ซึ่งในทางปฎิบัติไม่มีสถาบันการเงินไหนให้การสนับสนุนผู้ประกอบการแต่อย่างใด แม้กระทั่งผู้ประกอบการปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีกว่า 1,000 เชือก ซึ่งมีตั๋วช้างมูลค่ามากถึงเชือกละ 2 ล้าน แต่ก็ไม่มีธนาคารไหนให้สินเชื่อ ทำให้กำลังประสบภาวะวิกฤติอย่างหนัก


ภาคเอกชนเชียงใหม่ขอฉีควัคซีนก่อนเปิดเมืองต.ค.64นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นรายชื่อขอรับการฉีควัคซีนโควิด จำนวน 170,000 คน ขณะนี้รอการประสานงานจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดวันเวลาในการฉีควัคซีน คาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยอยากจะขอให้ภาครัฐดำเนินการจัดสรรวัคซีนที่หลากหลาย ยี่ห้อ และการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพราะตามแผนจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดเมืองในเดือนตุลาคม 2564 เพราะจีดีพีมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงต้องเร่งให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ภาคเอกชนเชียงใหม่ขอฉีควัคซีนก่อนเปิดเมืองต.ค.64


ขณะนี้ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีการตื่นตัวอยากฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก และยังได้มีการประสานงานไปยังศูนย์การค้า รวทไปถึงโมเดริ์นเทรด ในพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ ขณะเดียว อยากให้ภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ต่อยอด และประคองการทำธุรกิจ ซึ่งตอนนี้ในทางปฎิบัติผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึง และหากว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเมือง ก็จะทำให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ แต่กว่าจะให้เข้าที่เข้าทางต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด