เกษตรกรบ้านแพงยิ้มออก ทหาร ร.3 พัน.3 ช่วยซับคราบเหงื่อ ซื้อฟักทองและข้าวโพดหวานรวม 700 กก. หลังผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำจากพิษโควิด สนใจอุดหนุนและสั่งซื้อฟักทองและข้าวโพดหวานของกลุ่มเกษตรกรบ้านแพง สั่งได้ที่ หมายเลขโทร 087-4384731

25 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนมรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ   นวลมณี  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากนายสุพรรณ โกศล นายยกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ว่า ชาวไร่ฟักทองและชาวสวนข้าวโพดหวานในพื้นที่ ประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคโควิด ทำให้ผลผลิตราคาตกต่ำ อย่างเช่นฟักทองเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท เนื่องจากไม่มีพ่อค้าจากต่างจังหวัดมารับซื้อเหมือนปีที่ผ่านมา จึงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่เดือดร้อนหนัก 

ทหาร ร.3 พัน.3 ช่วยซื้อฟักทอง-ข้าวโพดหวานเทศบาลตำบลบ้านแพงจึงประสานทางผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆรวมถึงหน่วยงานทหาร คือ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3(ร.3 พัน.3)  ค่ายพระยอดเมืองขวาง เพื่อยื่นมือเข้าช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่  ประสบปัญหาจากราคาผลผลิตตกต่ำ โดยระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี เป็นการเก็บเกี่ยวฟักทอง ปีที่ผ่านมามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 25 บาท แต่จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันบวกกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ทำให้ราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก ประกอบกับพ่อค้าคนกลางกดราคาจนเหลือกิโลกรัมละ 2 บาท เกษตรกรจึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้ช่วยเหลือ ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว

ทหาร ร.3 พัน.3 ช่วยซื้อฟักทอง-ข้าวโพดหวาน
ด้าน พันโท ศรณณัฐ   นวลมณี  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) หลังรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้ให้กำลังพลของหน่วยลงพื้นที่ช่วยเหลือทันที ภายใต้โครงการของกองทัพบกให้เข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด เพื่อช่วยแบ่งเบาปัญหาเกษตรกร ในโครงการน้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ  ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยของกองทัพบกจากปัญหาที่เกิดขึ้น  หน่วย ร.3 พัน.3 ก็ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนฟักทองและข้าวโพดหวาน โดยเฉพาะในห้วงเก็บผลผลิต แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตที่ไร่เหมือนเช่นเคย จึงมีราคาตกต่ำลงอย่างมาก หากไม่รีบขายออกตลาดผลผลิตก็จะเน่าเสียและขาดทุนในที่สุด  

ทหาร ร.3 พัน.3 ช่วยซื้อฟักทอง-ข้าวโพดหวาน

หน่วย ร.3 พัน.3 จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแพง และผู้นำชุมชน เข้ารับซื้อฟักทอง ข้าวโพดหวานจากกลุ่มเกษตรกรในราคา 15 บาท/กก.  จำนวน 200 กิโลกรัม ส่วนฟักทองราคา 5 บาท/กก.  จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวไร่ฟักทองและข้าวโพดหวานของกลุ่มเกษตรกรบ้านแพง ทั้งนี้ฟักทองมีรสชาติหวาน กรอบ และเหนียว ส่วนข้าวโพดก็มีรสชาติหวานอร่อย เพราะปลูกบนหาดดอนแพงที่เกิดจากการสะสมของดินตะกอนแม่น้ำโขง มีแร่ธาตุสำคัญที่พืชต้องการจำนวนมาก ในช่วงราคาตกเช่นนี้ เกษตรกรได้นำผลผลิตทั้งสองอย่างมาแปรรูปเป็นน้ำฟักทอง น้ำข้าวโพดหวาน และของคบเคี้ยว บางส่วนส่งตลาดและหน่วยงานที่มีคนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่  โดยหากอยู่ในสถานการณ์ปกติจะมีพ่อค้าคนกลางเข้าไปแย่งซื้อจำนวนมาก และมีกำลังซื้อจากต่างจังหวัดสูง จึงทำให้เกษตรกรมีกำไรจากผลผลิตมากเป็นเงาตามตัว 

ทหาร ร.3 พัน.3 ช่วยซื้อฟักทอง-ข้าวโพดหวานดังนั้น ร.3 พัน.3 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอุดหนุนและสั่งซื้อฟักทองและข้าวโพดหวานของกลุ่มเกษตรกรบ้านแพง ซึ่งสามารถสั่งซื้อผลผลิตได้ที่ นายสุพรรณ โกศล นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพง หมายเลขโทร 087-4384731 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดต่อไป