นราธิวาส - จับตาคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิดที่ตำบลเกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ที่มีคำสั่งปิด 9 หมู่บ้านโดยไร้กำหนดเปิด หลังจากพบว่าไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ในแต่ละวันพบผู้ติดเชื้อยังมากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยวันละ 10 ราย รวมทั้งหมด 84 ราย ประกอบกับการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ จำนวน 3 คนในกลุ่มชาวบ้านที่ลักลอบเข้ามาจากประเทศมาเลเซียยิ่งทำให้เกาะสะท้อนกลายเป็นคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่ง

24 พฤษภาคม 2564 คลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิดที่ตำบลเกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ที่มีคำสั่งปิด 9 หมู่บ้านโดยไร้กำหนดเปิด หลังจากพบว่าไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ในแต่ละวันพบผู้ติดเชื้อยังมากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยวันละ 10 ราย รวมทั้งหมด 84 ราย ประกอบกับการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ จำนวน 3 คนในกลุ่มชาวบ้านที่ลักลอบเข้ามาจากประเทศมาเลเซียยิ่งทำให้เกาะสะท้อนกลายเป็นคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง

จับตาคลัสเตอร์ "เกาะสะท้อน" คุมการระบาดชายแดนใต้


การเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนมี 3 เส้นทางด้วยกัน คือเส้นทางผ่านไปยังพื้นที่หมู่ที่ 1หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 3 อย่างจุดนี้ที่ทีมข่าวเนชั่นทีวีเดินทางเข้ามาในวันนี้..คือหมุ่ที่1บ้านปูยู ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่หากวินาทีนี้ใคร จะเดินทางเข้าออกต้องผ่านจุดนี้เท่านั้น


จับตาคลัสเตอร์ "เกาะสะท้อน" คุมการระบาดชายแดนใต้

ชาวบ้านครอบครัวนี้เดินทางมาจากตำบลตาบา อ.ตากใบ ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลเกาะสะท้อนประมาณ7กม.เพื่อนำอาหารแห้งมาส่งให้กับครอบครัวที่อยู่ภายในหมู่ที่4 แต่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้..จึงต้องนำมาฝากไว้ที่จุดคัดกรอง..ก่อนที่จะนัดหมายให้คนในครอบครัวออกมารับกลับไป..สิ่งที่ครอบครัวทำได้ในห้วงเวลาแบบนี้คือเพียงแค่เฝ้ามองอยู่ไกลๆและสื่อสารทักทายกันผ่านวิดีโอคอลเท่านั้น

จับตาคลัสเตอร์ "เกาะสะท้อน" คุมการระบาดชายแดนใต้

จับตาคลัสเตอร์ "เกาะสะท้อน" คุมการระบาดชายแดนใต้


สำหรับคลัสเตอร์เกาะสะท้อน แม้จะมีการสั่งปิดตำบลทั้งตำบลมาตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.จนถึงวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่กลับพบว่าไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ ในแต่ละวันพบจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อยังมากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยวันละ10ราย รวมทั้งหมด 84ราย ประกอบกับการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ จำนวน3คนในกลุ่มชาวบ้านที่ลักลอบเข้ามาจากประเทศมาเลเซียยิ่งทำให้เกาะสะท้อนกลายเป็นคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง

เนชั่นทีวีลงพื้นที่สำรวจชุมชน พบว่าด้วยทำเลที่ตั้งของ "เกาะสะท้อน" ซึ่งมีทั้งหมด9หมู่บ้านประชากรนับหมื่นชีวิต และเป็นขุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุไหงโกล แม่น้ำสายหลักที่กั้นระหว่างพรมแดนไทยและมาเลเซียนั่นเอง ทำให้มีการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายโดยการข้ามแม่น้ำสุไหงโกลกเข้ามาแบบง่ายๆ จนเรียกได้ว่า อ.ตากใบ เป็นหนึ่งใน 3 อำเภอชายแดนของ จ.นราธิวาสที่มีการลักลอบข้ามแดนมากที่สุดอันดับ 1 รองลงมาคือ อำเภอ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.แว้ง

จับตาคลัสเตอร์ "เกาะสะท้อน" คุมการระบาดชายแดนใต้


สำหรับ สถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดนราธิวาส ได้มีคำสั่งสั่งปิดพื้นที่อีก 3 หมู่บ้านใน 2 อำเภอ คือ ม.4 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ และบ้านจือแร ม.1 และบ้านกำปงปือแน ม.6 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี ทั้งนี้เพื่อจำกัดการติดเชื้อที่อาจขยายวงกว้างได้

จับตาคลัสเตอร์ "เกาะสะท้อน" คุมการระบาดชายแดนใต้