นายกฯ เรียก อนุทิน แพทย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารือด่วน หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พุ่งสูง โดยเฉพาะในเรือนจำ สั่ง ทำยุทธศาสตร์สื่อสาร โดยดึงนิด้าเข้าร่วมวางแผน หวังสร้างความเข้าใจประชาชน สู้เฟกนิวส์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 พ.ค.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เรียกนายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารือด่วนที่ห้องสีเขียวบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี สั่งกำชับให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมและรักษาผู้ติดโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเร่งค้นหาคัดกรองเชิงรุกให้เสร็จสิ้นโดยเร็วในทัณฑสถานที่มีความเสี่ยง

นอกจากนี้ในการหารือทีมแพทย์ และที่ปรึกษานายกฯ นายกฯแสดงความความกังวลในเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสถานโควิด-19 ช่วงนี้ โดยอยากให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสร้างความเข้าใจประชาชนมากที่สุด เช่น การชี้แจงข่าวปลอม (เฟกนิวส์) ข่าวบิดเบือน อยากให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการสื่อสารกับประชาชนต้องมียุทธศาสตร์ เพราะที่ผ่านมาไม่มียุทธศาสตร์การสื่อสาร ทำให้เกิดความสับสนใจการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ดังนั้น จึงได้มีการวางแนวทางทีมยุทธศาสตร์สื่อสารของรัฐบาลใหม่ โดยมีการดึง ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้ามาช่วยงานให้การสื่อสารเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ