svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

บช.น. แจง ศูนย์ 191 ช่วยประสาน ประชาชนป่วยโควิด-19 เข้ารักษาตัวแล้วกว่า 200 ราย

14 พฤษภาคม 2564

บช.น. แจงผลดำเนินงานศูนย์ 191 ช่วยประสาน ประชาชนป่วยโควิด-19 เข้ารักษาตัว โรงพยาบาล แล้ว 247 ราย ในจำนวนนี้รอศูนย์เอราวัณ รับตัวส่งโรงพยาบาล 10 ราย แจง โทรปรึกษาปัญหาอื่นร่วมพันสาย

วันนี้(14 พ.ค.) กองบัญชาการตำรวจนครบาลรายงานข้อมูลรับแจ้งผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านศูนย์ผ่านฟ้า 191 ประจำวันที่ 13 พ.ค.64 มีสายโทรเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 69 สาย แยกเป็น
- ขอคำปรึกษา 46 สาย
- ขอรถพยาบาล 23 สาย
ได้ รพ. รักษาแล้ว 14 ราย
รอ รถ รพ. มารับ 9 ราย
ยังไม่ได้รับการติดต่อ - ราย

สำหรับผลการปฏิบัติในภาพรวม เป็นผู้ป่วยที่ขอเตียง/รถพยาบาล ดังนี้
- วันที่ 27 เม.ย. จำนวน 4 ราย
- วันที่ 28 เม.ย. จำนวน 19 ราย
- วันที่ 29 เม.ย. จำนวน 25 ราย
- วันที่ 30 เม.ย. จำนวน 26 ราย
- วันที่ 1 พ.ค. จำนวน 28 ราย
- วันที่ 2 พ.ค. จำนวน 24 ราย
- วันที่ 3 พ.ค. จำนวน 14 ราย
- วันที่ 4 พ.ค. จำนวน 9 ราย
- วันที่ 5 พ.ค. จำนวน 6 ราย
- วันที่ 6 พ.ค. จำนวน 9 ราย
- วันที่ 7 พ.ค. จำนวน 11 ราย
- วันที่ 8 พ.ค. จำนวน 12 ราย
- วันที่ 9 พ.ค. จำนวน 8 ราย
- วันที่ 10 พ.ค. จำนวน 12 ราย
- วันที่ 11 พ.ค. จำนวน 5 ราย
- วันที่ 12 พ.ค. จำนวน 12 ราย
- วันที่ 13 พ.ค. จำนวน 23 ราย
รวมทั้งสิ้น 247 ราย
โทรมาขอคำปรึกษาอื่น ๆ จำนวน 916 ราย

ผลการดำเนินการ ได้รับการนำส่ง ร.พ. แล้ว จำนวน 237 ได้รับการประสานจากศูนย์เอราวัณ รอการส่งตัวไป ร.พ. จำนวน 10 ราย ไม่มีจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่