นนทบุรี พบติดเชื้อโควิดเพิ่มอีกจำนวน 114 ราย ส่วนใหญ่ติดกันเองภายในครอบครัวและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันจำนวน 111 ราย และยังไม่ทราบสาเหตุอีก 3 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 วันที่ 6 พ.ค. 64 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่ม จำนวน 114 ราย เพศหญิง 63 ราย เพศชาย 51 ราย โดยเป็นต่างชาติ 8 ราย (พม่า 6 ราย ลาว 1 ราย อินเดีย 1 ราย)

สาเหตุส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัวและผู้สัมผัสใกล้ชิด โดยสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันจำนวน 111 ราย และยังไม่ทราบสาเหตุอีก 3 ราย โดยมีอาการ 72 ราย (63%) และไม่มีอาการ 42 ราย (37%)