สุราษฎร์ธานี - ปิดเกาะแรต แหล่งท่องเที่ยวดังของ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ห้ามคนนอกเข้าพื้นที่ 100 % เนื่องจากพบชาวบ้านบนเกาะ 1 รายติดโควิด-19 พร้อมประกาศ 4 มาตรการเร่งด่วนเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 เมษายน 2564 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอนสัก ได้มีคำสั่งอำเภอดอนสัก ที่ 182/2564 เรื่องปิดพื้นที่ ห้ามการเข้า-ออก บ้านเกาะแรต หมู่ที่ 3 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ อ.ดอนสัก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.64 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีชาวบ้านบนเกาะ 1 รายติดโควิด-19 จากญาติต่างจังหวัดที่เดินทางมาเยี่ยม 

ปิดเกาะแรต สุราษฎร์ฯ ห้ามคนนอกเข้าพื้นที่ 100%

นอกจากนั้นบริเวณริมถนนดอนสัก-ขนอม ได้ติดป้ายไวนิล " ห้ามบุคคลภายนอกเข้าในเกาะแรตโดยเด็ดขาด " ปากทางเข้าสู่หมู่บ้านเกาะแรต และที่หน้าหมู่บ้านมีประกาศมาตรการเร่งด่วนบ้านเกาะแรต 4 ข้อ 1.กลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว 14 วัน นับจากวันสัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้าย 2.คนนอกห้ามเข้าพื้นที่ 100 %  3.คนในชุมชนห้ามออกไปด้านนอก ยกเว้นไปทำงาน 4.ใส่แมส 100 % โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม.เฝ้าอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านไว้

ปิดเกาะแรต สุราษฎร์ฯ ห้ามคนนอกเข้าพื้นที่ 100%

ปิดเกาะแรต สุราษฎร์ฯ ห้ามคนนอกเข้าพื้นที่ 100%

สำหรับ ชุมชนบ้านเกาะแรต เป็นเกาะขนาดเล็กเนื้อที่ 650 ตารางเมตร ห่างจากฝั่งประมาณ 500 เมตร มีสะพานเชื่อมจากฝั่งบนบกหรือแผ่นดินใหญ่สู่เกาะแรต เป็นชุมชนชาวประมงไทยเชื้อสายจีนไหหลำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมีโฮมสเตย์ที่พักและร้านอาหารทะเลเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก.

ปิดเกาะแรต สุราษฎร์ฯ ห้ามคนนอกเข้าพื้นที่ 100%

ปิดเกาะแรต สุราษฎร์ฯ ห้ามคนนอกเข้าพื้นที่ 100%