สั่งปิดหมู่บ้านก้านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง ห้ามเข้า-ออกหากไม่จำเป็น พร้อมให้ประชาชนกักตัว เป็นเวลา 14 วัน หลังพบมีติดโควิด 2 ราย และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 เมษายน 2564 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลหนองแคน  หมู่ที่ 1,4,5  อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร  โดยเฉพาะในอำเภอดงหลวงมีผู้ติดเชื่อโควิด19ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 30เมษายน64ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื่อ 8 ราย โดยมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว   ทางนายอำเภอดงหลวง นายชัชวาลย์ ทองชน ได้ออกหนังสือ ขอความร่วมมือ ให้ประชาชนในหมู่ 1,4,5 อยู่ในบ้านตัวเอง 14 วัน(ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2564) ห้ามออกจากหมู่บ้าน หากไม่จําเป็น หากมีเหตุจําเป็นออกจากหมู่บ้านต้อง ขออนุญาตหรือแจ้งจุดตรวจทุกครั้ง

สั่งปิดหมู่บ้านก้านเหลืองดง ห้ามเข้าออก 14 วัน
พร้อมกับให้ประชาชน ทุกหลังคาเรือนเฝ้าสังเกตอาการ ของบุคคลในครอบครัว หากมีอาการ ใช้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ท้องเสีย ตาแดง หายใจลําบาก แน่นหน้าอก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ อาการผิดปกติอื่นๆ ให้แจ้ง อสม. ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและให้ประชาชนทุกคนในหมู่ 1,4,5 ปฏิบัติตัวตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด (เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน,ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ สม่ำเสมอ และลงทะเบียนในแอพไทยชนะหรือลงทะเบียนไปในสถานที่ต่างๆ          

สั่งปิดหมู่บ้านก้านเหลืองดง ห้ามเข้าออก 14 วัน


ขณะเดียวกันเมื่อเช้าที่ผ่านมา ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงหลวง ได้มีการส่งทีมสอบส่วนโรคลงพื้นที่บ้านก้านเหลืองดงหมู่ 1,4,5 ต.หนองแคน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่มีผู้ติดเชื้อ2ราย แต่มีแนวโน้มมีผู้สัมผัสจำนวนมาก ส่วนวันนี้ จ.มุกดาหาร พบผู้ป่วยโควิด รายใหม่ จำนวน 3 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 20,21และ 22 ในการระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 ทำให้มุกดาหารมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 17 ราย และรักษาหายแล้วจำนวน 5 ราย

สั่งปิดหมู่บ้านก้านเหลืองดง ห้ามเข้าออก 14 วัน