การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ในหลายเขต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และ ทำความสะอาด กำจัดเชื้อ .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จึงแจ้งงดให้บริการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด กำจัดเชื้อ รวมทั้งตรวจสอบผู้มีความเสี่ยงตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ ศบค. ณ การไฟฟ้านครหลวงเขต  จำนวน 2 เขต ดังนี้
1. การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564 
2. การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564 
นอกจากนี้ MEA แจ้งปิดการทำธุรกรรมชั่วคราวจำนวน 3 เขตดังนี้ 
1. การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง ปิดการทำธุรกรรมในส่วนชำระค่าไฟฟ้า, One Stop Service และงานบริการขอใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 30 - 4 พฤษภาคม 2564 
2. การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา ปิดการทำธุรกรรมในส่วนชำระค่าไฟฟ้า, One Stop Service, งานบริการขอใช้ไฟฟ้าและงานบริการเครื่องวัดไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 30 - 4 พฤษภาคม 2564 

3.การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง งดให้บริการธุรกรรม ในส่วนกองบริการการจำหน่าย ในวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564 
ทั้งนี้  สำหรับการให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ทุกเขตยังดำเนินการ ตลอด 24 ชั่วโมง 
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน MEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงช่องทาง e-Payment โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard เช่น MEA Smart Life Application สามารถใช้งานได้ทั้ง App Store และ Google Play ดาวน์โหลดฟรี ที่ https://onelink.to/measmartlife 
- MEA e-Bill สมัครรับเอกสารออนไลน์แทนกระดาษผ่าน SMS หรือ Email สะดวกเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย รับใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า e-Invoice ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี e-Receipt/e-Tax Invoice และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า e-Notification คลิกสมัครที่ https://ebill.mea.or.th 
- Line : MEA Connect เพื่อให้ประชาชนสมัครลงทะเบียนใช้บริการได้สะดวกสบาย ง่ายยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มเป็นเพื่อน ได้ที่ https://lin.ee/gX2zNRl 
นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าไปเลือกใช้ทุกบริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ https://www.mea.or.th/eservice/ 
MEA พร้อมยึดหลักมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดของ ศบค. เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการ นั้น MEA มีความพร้อมโดยจะเพิ่มการดูแลงานฉุกเฉิน โรงพยาบาล สถานที่สำคัญ อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามรวมถึงแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

MEA แจ้งงดให้บริการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19