นายก อบจ.หนองคาย มอบเงิน 450,000 บาท ให้นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย จัดซื้อตู้เย็นสำหรับเก็บวัคซีนโควิด 19 ขณะที่ยังพบผู้ป่วยโควิดต่อเนื่อง สะสม 56 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 เม.ย. 64 ที่ด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย พร้อมคณะ ได้มอบเงินจำนวน 450,000 บาท ให้กับนายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย เพื่อจัดซื้อตู้เย็นสำหรับเก็บวัคซีนโควิด 19 เตรียมพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชน ไม่ทำให้วัคซีนเสียหาย และยังคงประสิทธิภาพ
 นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคาย โดย อบจ.หนองคาย ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำงานให้กับสำนักงานสาธารณสุข จ.หนองคาย เพื่อจัดซื้อตู้เย็นเก็บวัคซีนโควิด 19 รักษาอุณหภูมิ ก่อนจะได้นำไปฉีดให้กับประชาชนชาวหนองคายทั้งจังหวัด ซึ่ง อบจ.หนองคาย จะเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม.ในพื้นที่ รวมถึงทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้ประชาชนชาวหนองคายมั่นใจว่า อบจ.หนองคาย สาธารณสุข จ.หนองคาย และทางจังหวัด ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ปัญหาโควิด 19

 

อบจ.มอบเงิน 4.5 แสนซื้อตู้เก็บวัคซีน
ด้านนายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย ได้กล่าวขอบคุณ อบจ.หนองคาย งบประมาณที่ได้รับจะนำไปกระจายตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อจัดซื้อตู้เย็นเก็บวัคซีนประมาณ 2 ตู้ใหญ่ และตู้สำหรับเคลื่อนที่ให้แก่ 9 โรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้การรักษาความเย็นของวัคซีนได้มาตรฐานทั้งการเก็บรักษาและการขนย้าย สำหรับการนำวัคซีนเคลื่อนที่ฉีดให้กับประชาชนตามจุดสำคัญที่เตรียมการไว้

อบจ.มอบเงิน 4.5 แสนซื้อตู้เก็บวัคซีน

 ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวันนี้ พบว่ายังมีผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง อีก 3 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ป่วยโควิด 19 ของจังหวัดหนองคายอยู่ที่ 56 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า และสมาชิกในครอบครัว รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 7 ราย ผู้ป่วยกระจายรักษาตามโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลสนาม พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง ไม่ออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็นแม้ว่าจังหวัดจะไม่มีการล็อคดาวน์หรือจำกัดเวลาการออกนอกเคหสถานก็ตาม.

อบจ.มอบเงิน 4.5 แสนซื้อตู้เก็บวัคซีน

อบจ.มอบเงิน 4.5 แสนซื้อตู้เก็บวัคซีน